Blog Stan Verdult gearchiveerd

De blog van Stan Verdult is door Leon Kuunders op 12 juni 2020 gearchiveerd. Leon Kuunders onderhield goede contacten met Stan Verdult en had al eerder op verzoek van Stan Verdult zijn oude blog gearchiveerd. Leon Kuunders heeft na kort overleg de blog die sindsdien door Stan Verdult is bijgehouden op 12 juni 2020 gearchiveerd. De Spinoza Kring Limburg dankt Leon Kuunders voor zijn inspanningen. Ga naar de site van Leon Kuunders waar de links naar de archieven staan en hoe opmerkingen of vragen kunnen worden doorgegeven: http://www.despinoza.nl/

Links:
Archief blogspot (2016 tot 2020) van Stan Verdult
Archief blogs (van vóór 2016) van Stan Verdult