Agenda

sep
5
za
2020
VHS-VvO Koerbagh expositie Culemborg @ Kapel St. Elisabeth Weeshuis
sep 5 – dec 5 hele dag

In samenwerking met het Genootschap Voet van Oudheusden wordt de eerder in Rijnsburg vertoonde succesvolle expositie “Koerbagh 1633 – 1669; Eerherstel voor een dwarse denker” drie maanden lang vertoont in de kapel van het St. Elisabeth Weeshuis in Amsterdam. Net als in Rijnsburg worden parallel aan de expositie publiekslezingen georganiseerd.

Informatie over openingstijden en eventuele maatregelen in verband met het Coronavirus: zie de website van het genootschap AWK Voet van Oudheusden www.voetvanoudheusden.nl/koerbagh

VvO – Opening van Koerbagh expositie Culemborg met lezingen van Sonja Lavaert en Nelleke Noordervliet @ Huis van de Stad
sep 5 @ 16:00 – dec 5 @ 18:00

Opening van Koerbagh expositie @ Culemborg
5 sept 2020

De opening van de expositie door burgemeester Gerdo Van Grootheest wordt opgeluisterd met voordrachten van  van Sonja Lavaert en Nelleke Noordervliet en een ballade van Jan Jaap Sorber.

Sonja Lavaert
Doceert filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Auteur van o.a. Vrijheid, gelijkheid, veelheid Het moderne democratie-denken van Machiavelli tot Spinoza en zijn kring.
Nelleke Noordervliet
Schrijver van onder meer het boek “Vrij Man” waarin Koerbagh ook een rol speelt.

Informatie over locatie en tijdstip van aanvang: zie de website van het genootschap AWK Voet van Oudheusden www.voetvanoudheusden.nl/koerbagh
Aanmeldingen eveneens via deze website.

jan
30
za
2021
VHS studiemiddagen Amsterdam @ Spinozalyceum
jan 30 @ 14:00 – 17:00

Nadere informatie volgt.

Het cursusgeld bedraagt €40 (voor vier bijeenkomsten) voor leden van de Vereniging Het Spinozahuis.

Niet leden betalen €50.

NB, u ontvangt pas achteraf een rekening. Door inschrijving verklaart u zich bereid dit hele bedrag te betalen, ook als u onverhoopt niet aan één of meerdere van deze bijeenkomsten kunt deelnemen.

Schriftelijk inschrijven kan ook: Ledensecretariaat VHS, Gistellisstraat 10, 4421 CX, Kapelle (Z).

feb
13
za
2021
VHS studiemiddagen Amsterdam @ Spinozalyceum
feb 13 @ 14:00 – 17:00

Nadere informatie volgt.

Het cursusgeld bedraagt €40 (voor vier bijeenkomsten) voor leden van de Vereniging Het Spinozahuis.

Niet leden betalen €50.

NB, u ontvangt pas achteraf een rekening. Door inschrijving verklaart u zich bereid dit hele bedrag te betalen, ook als u onverhoopt niet aan één of meerdere van deze bijeenkomsten kunt deelnemen.

Schriftelijk inschrijven kan ook: Ledensecretariaat VHS, Gistellisstraat 10, 4421 CX, Kapelle (Z).

feb
27
za
2021
VHS studiemiddagen Amsterdam @ Spinozalyceum
feb 27 @ 14:00 – 17:00

Nadere informatie volgt.

Het cursusgeld bedraagt €40 (voor vier bijeenkomsten) voor leden van de Vereniging Het Spinozahuis.

Niet leden betalen €50.

NB, u ontvangt pas achteraf een rekening. Door inschrijving verklaart u zich bereid dit hele bedrag te betalen, ook als u onverhoopt niet aan één of meerdere van deze bijeenkomsten kunt deelnemen.

Schriftelijk inschrijven kan ook: Ledensecretariaat VHS, Gistellisstraat 10, 4421 CX, Kapelle (Z).

mrt
6
za
2021
Spinoza Kring Soest – Spinoza’s ratio en de algoritmen – lezing Dr. Henk Jan Hoekjen @ Fletcher Hotel het Witte Huis
mrt 6 @ 14:00 – 16:00

Spinoza wordt in lesboeken vaak geportretteerd als rationalist. Dit is begrijpelijk gezien het grote belang dat Spinoza toekent aan de ratio voor de mens die zich wil ontworstelen aan de invloed van externe prikkels. Niettemin zijn er redenen om enige kanttekeningen te plaatsen bij een rationele-al-te-rationele opvatting van Spinoza’s filosofie.
In deze lezing zal dr. Henk-Jan Hoekjen middels een beschouwing van onder meer het toenemende belang van algoritmes in ons dagelijks leven een overzicht geven van de manieren waarop de ratio behulpzaam zou kunnen zijn bij het navigeren in de ons niet zelden vijandige externe natuur. Daarbij wordt het toenemende belang van algoritmes aan een kritische beschouwing onderworpen.

Algoritmes zijn ontegenzeggelijk beloftevol bij het oplossen van tal van problemen. Ook vanuit Spinozistisch oogpunt is er op het eerste gezicht alle reden om verheugd te zijn over de opkomst van dergelijke ogenschijnlijk rationele instrumenten. Tegelijkertijd kent deze ontwikkeling een aantal problemen. Zogenoemde ‘feedbackloops’ kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat algoritmes leiden tot een arbitraire mummificering van de werkelijkheid. Zolang deze verstarring beperkt blijft tot ons klantprofiel bij online winkels is er nog relatief weinig aan de hand. Maar het wordt bedreigender en maatschappelijk relevanter wanneer we ons realiseren dat ook de inzet van politie en onze nieuwsvoorziening in toenemende mate door algoritmes bepaald worden.
Aan de hand van Spinoza’s opvatting van de ratio – ofwel de ‘tweede kennissoort’ – zal dr. Hoekjen betogen dat algoritmes in feite minder rationalistisch zijn dan zij lijken. In evidente analogie met een driedeling die Friedrich Nietzsche hanteert in zijn tweede oneigentijdse beschouwing, wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen antiquarisch, monumentaal en kritisch rationalisme. Alleen de laatste variant van rationalisme – die niet alleen het nut, maar ook de nadelen van de ratio voor het leven aan de orde stelt – biedt volgens Hoekjen een solide fundament voor een duurzame liberaal-democratische samenleving.

Toegangsprijs: incl. koffie/thee in de pauze bij vooruitbetaling € 20,00 op banknr: NL 44 INGB 0001 9886 01 t.n.v. S.C. Pasman – Sakkers of € 25,00 gepast en contant aan de zaal.
Data: Zaterdag 18 april 2020
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Ontvangst 13.30 uur
Plaats: Rembrandtkapel Rembrandtlaan 20, 3761 AH Soest.
Aanmelden: info@spinozakringsoest.nl https://www.spinozakringsoest.nl/lezingen.html

I.v.m. de coronaregel van 1,5 meter afstand max. 25 deelnemers.

mrt
13
za
2021
VHS studiemiddagen Amsterdam @ Spinozalyceum
mrt 13 @ 14:00 – 17:00

Nadere informatie volgt.

Het cursusgeld bedraagt €40 (voor vier bijeenkomsten) voor leden van de Vereniging Het Spinozahuis.

Niet leden betalen €50.

NB, u ontvangt pas achteraf een rekening. Door inschrijving verklaart u zich bereid dit hele bedrag te betalen, ook als u onverhoopt niet aan één of meerdere van deze bijeenkomsten kunt deelnemen.

Schriftelijk inschrijven kan ook: Ledensecretariaat VHS, Gistellisstraat 10, 4421 CX, Kapelle (Z).

mrt
19
vr
2021
Koerbagh expositie Amsterdam @ Embassy of the Free Mind
mrt 19 – jun 19 hele dag

Koerbagh expositie Amsterdam @ Embassy of the Free Mind
19 maart 2021 – 19 juni 2021

In samenwerking met de Embassy of the Free Mind wordt de eerder in Rijnsburg en Culemborg vertoonde succesvolle expositie “Koerbagh 1633 – 1669; Eerherstel voor een dwarse denker” drie maanden lang vertoont in de Embassy of the Free Mind in Amsterdam. Net als in Rijnsburg en Culemborg worden parallel aan de expositie publiekslezingen georganiseerd.

Opening van de expositie in de Embassy of the Free Mind
19 maart 2021
Nadere informatie volgt. Op uitnodiging.

Koerbagh lezing; Jonathan Israel @Amsterdam
20 maart 2021
Nadere informatie volgt.