Agenda

feb
27
za
2021
VHS – online lezing dr. Marin Terpstra – Macht en Recht in het Politiek Traktaat
feb 27 @ 14:00 – 15:15

Aan de leden van de Vereniging Het Spinozahuis

Geacht lid,                                                                            29 jan. 2021

Zoals u weet wordt er elk jaar in de maanden januari, februari en maart een viertal lezingen gepland over een werk van Spinoza in het Spinozalyceum in Amsterdam. Vanwege de coronacrisis kon het een en ander dit jaar geen doorgang vinden. Niettemin hebben wij gemeend het zo ontstane vacuüm te moeten opvullen door u een viertal on-line lezingen aan te bieden verspreid over de maanden februari, maart, april en mei. Deze lezingen hebben als thema: de politieke filosofie van Spinoza, toegespitst op zijn Politiek Traktaat. Wij denken dat dit thema actueel is gelet op de spannende politieke tijden waarin wij leven en dat Spinoza ons over dit onderwerp nog heel wat behartenswaardigs te vertellen heeft.

Het programma ziet er als volgt uit:

27 februari 14.00 uur: dr. Marin Terpstra, Macht en recht in het Politiek Traktaat

27 maart 14.00 uur: dr. Tinneke Beeckman, Machiavelli en Spinoza, toegespitst op het Politiek Traktaat

17 april 14.00 uur: prof. Sonja Lavaert, Spinoza over de democratie in het Politiek Traktaat

29 mei 14.00 uur: dr. Paul Juffermans, De macht van de staat en de macht van de menigte in het Politiek Traktaat.

De lezingen duren 45 minuten, waarna er nog een half uur tijd is voor het stellen van vragen en discussie. Om 15.15 uur sluiten we af.

Als u zich voor een of meer van de lezingen wilt opgeven, dan kunt u dat melden aan Bart Jansen: ledensecretaris@spinozahuis.nl

U krijgt de dag tevoren de link toegestuurd die u toegang verschaft tot de zoomsessie.

 

Ik hoop op een vruchtbare lezingencyclus.

Met vriendelijke groet,

Paul Juffermans

Voorzitter Vereniging Het Spinozahuis

mrt
6
za
2021
Spinoza Kring Soest – Spinoza’s ratio en de algoritmen – lezing Dr. Henk Jan Hoekjen @ Fletcher Hotel het Witte Huis
mrt 6 @ 14:00 – 16:00

Spinoza wordt in lesboeken vaak geportretteerd als rationalist. Dit is begrijpelijk gezien het grote belang dat Spinoza toekent aan de ratio voor de mens die zich wil ontworstelen aan de invloed van externe prikkels. Niettemin zijn er redenen om enige kanttekeningen te plaatsen bij een rationele-al-te-rationele opvatting van Spinoza’s filosofie.
In deze lezing zal dr. Henk-Jan Hoekjen middels een beschouwing van onder meer het toenemende belang van algoritmes in ons dagelijks leven een overzicht geven van de manieren waarop de ratio behulpzaam zou kunnen zijn bij het navigeren in de ons niet zelden vijandige externe natuur. Daarbij wordt het toenemende belang van algoritmes aan een kritische beschouwing onderworpen.

Algoritmes zijn ontegenzeggelijk beloftevol bij het oplossen van tal van problemen. Ook vanuit Spinozistisch oogpunt is er op het eerste gezicht alle reden om verheugd te zijn over de opkomst van dergelijke ogenschijnlijk rationele instrumenten. Tegelijkertijd kent deze ontwikkeling een aantal problemen. Zogenoemde ‘feedbackloops’ kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat algoritmes leiden tot een arbitraire mummificering van de werkelijkheid. Zolang deze verstarring beperkt blijft tot ons klantprofiel bij online winkels is er nog relatief weinig aan de hand. Maar het wordt bedreigender en maatschappelijk relevanter wanneer we ons realiseren dat ook de inzet van politie en onze nieuwsvoorziening in toenemende mate door algoritmes bepaald worden.
Aan de hand van Spinoza’s opvatting van de ratio – ofwel de ‘tweede kennissoort’ – zal dr. Hoekjen betogen dat algoritmes in feite minder rationalistisch zijn dan zij lijken. In evidente analogie met een driedeling die Friedrich Nietzsche hanteert in zijn tweede oneigentijdse beschouwing, wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen antiquarisch, monumentaal en kritisch rationalisme. Alleen de laatste variant van rationalisme – die niet alleen het nut, maar ook de nadelen van de ratio voor het leven aan de orde stelt – biedt volgens Hoekjen een solide fundament voor een duurzame liberaal-democratische samenleving.

Toegangsprijs: incl. koffie/thee in de pauze bij vooruitbetaling € 20,00 op banknr: NL 44 INGB 0001 9886 01 t.n.v. S.C. Pasman – Sakkers of € 25,00 gepast en contant aan de zaal.
Data: Zaterdag 18 april 2020
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Ontvangst 13.30 uur
Plaats: Rembrandtkapel Rembrandtlaan 20, 3761 AH Soest.
Aanmelden: info@spinozakringsoest.nl https://www.spinozakringsoest.nl/lezingen.html

I.v.m. de coronaregel van 1,5 meter afstand max. 25 deelnemers.

mrt
19
vr
2021
Koerbagh expositie Amsterdam @ Embassy of the Free Mind
mrt 19 – jun 19 hele dag

Koerbagh expositie Amsterdam @ Embassy of the Free Mind
19 maart 2021 – 19 juni 2021

In samenwerking met de Embassy of the Free Mind wordt de eerder in Rijnsburg en Culemborg vertoonde succesvolle expositie “Koerbagh 1633 – 1669; Eerherstel voor een dwarse denker” drie maanden lang vertoont in de Embassy of the Free Mind in Amsterdam. Net als in Rijnsburg en Culemborg worden parallel aan de expositie publiekslezingen georganiseerd.

Opening van de expositie in de Embassy of the Free Mind
19 maart 2021
Nadere informatie volgt. Op uitnodiging.

Koerbagh lezing; Jonathan Israel @Amsterdam
20 maart 2021
Nadere informatie volgt.

 

mrt
27
za
2021
Spinoza Kring Soest – De pantheismestrijd – cursus dr. Henk Jan Hoekjens @ Fletcher Hotel het Witte Huis
mrt 27 @ 14:00 – 16:30

De invloed van Spinoza’s filosofie op Duitse dichters en denkers.

Van maart 2021 tot en met juni 2021 geeft dr. Henk Jan Hoekjen een cursus over de zogenoemde ‘pantheïsmestrijd’ die aan het eind van de 18e eeuw woedde in Duitsland.
Een aantal vooraanstaande dichters en denkers, waaronder Lessing, Goethe, Kant, Mendelsohn en Jacobi, ging daarbij in debat over de precieze strekking van Spinoza’s filosofie. Deze strijd is van grote invloed geweest op de canonisering van Spinoza. Het is niet overdreven om te stellen dat Spinoza tegenwoordig alom erkend wordt als een van de grootste filosofen uit de westerse traditie omdat er gedurende – en als gevolg van – de ‘pantheïsme-strijd’ een fundamentele omkering in de waardering voor Spinoza’s denken plaatsvond. Waar Spinoza tot het einde van de achttiende eeuw vooral beschouwd werd als een atheïst wiens werk men zoveel mogelijk ongelezen moest laten, herkenden Duitse romantici en idealisten in Spinoza’s filosofie een belangrijke en niet langer te negeren bron voor een beter begrip van de werkelijkheid.

In de cursus zal Henk-Jan Hoekjen het – vaak spannende – verloop van de discussie uit de doeken doen. Centraal staat daarbij de vraag hoe de verschillende deelnemers aan de

pantheïsmestrijd de filosofie van Spinoza interpreteerden, en in hoeverre deze interpretatie vanuit het hedendaagse begrip van Spinoza’s filosofie nog overeind gehouden kan worden.

Zaal open 13.30 uur

i.v.m. de coronaregel van 1,5 meter afstand max. 25 deelnemers

VHS – online lezing dr. Tinneke Beeckman – Machiavelli en Spinoza, toegespitst op het Politiek Traktaat
mrt 27 @ 14:00 – 15:15

Aan de leden van de Vereniging Het Spinozahuis

Geacht lid,                                                                            29 jan. 2021

Zoals u weet wordt er elk jaar in de maanden januari, februari en maart een viertal lezingen gepland over een werk van Spinoza in het Spinozalyceum in Amsterdam. Vanwege de coronacrisis kon het een en ander dit jaar geen doorgang vinden. Niettemin hebben wij gemeend het zo ontstane vacuüm te moeten opvullen door u een viertal on-line lezingen aan te bieden verspreid over de maanden februari, maart, april en mei. Deze lezingen hebben als thema: de politieke filosofie van Spinoza, toegespitst op zijn Politiek Traktaat. Wij denken dat dit thema actueel is gelet op de spannende politieke tijden waarin wij leven en dat Spinoza ons over dit onderwerp nog heel wat behartenswaardigs te vertellen heeft.

Het programma ziet er als volgt uit:

27 februari 14.00 uur: dr. Marin Terpstra, Macht en recht in het Politiek Traktaat

27 maart 14.00 uur: dr. Tinneke Beeckman, Machiavelli en Spinoza, toegespitst op het Politiek Traktaat

17 april 14.00 uur: prof. Sonja Lavaert, Spinoza over de democratie in het Politiek Traktaat

29 mei 14.00 uur: dr. Paul Juffermans, De macht van de staat en de macht van de menigte in het Politiek Traktaat.

De lezingen duren 45 minuten, waarna er nog een half uur tijd is voor het stellen van vragen en discussie. Om 15.15 uur sluiten we af.

Als u zich voor een of meer van de lezingen wilt opgeven, dan kunt u dat melden aan Bart Jansen: ledensecretaris@spinozahuis.nl

U krijgt de dag tevoren de link toegestuurd die u toegang verschaft tot de zoomsessie.

 

Ik hoop op een vruchtbare lezingencyclus.

Met vriendelijke groet,

Paul Juffermans

Voorzitter Vereniging Het Spinozahuis

apr
10
za
2021
Spinoza Kring Soest – De pantheismestrijd – cursus dr. Henk Jan Hoekjens @ Fletcher Hotel het Witte Huis
apr 10 @ 14:00 – 16:30

De invloed van Spinoza’s filosofie op Duitse dichters en denkers.

Van maart 2021 tot en met juni 2021 geeft dr. Henk Jan Hoekjen een cursus over de zogenoemde ‘pantheïsmestrijd’ die aan het eind van de 18e eeuw woedde in Duitsland.
Een aantal vooraanstaande dichters en denkers, waaronder Lessing, Goethe, Kant, Mendelsohn en Jacobi, ging daarbij in debat over de precieze strekking van Spinoza’s filosofie. Deze strijd is van grote invloed geweest op de canonisering van Spinoza. Het is niet overdreven om te stellen dat Spinoza tegenwoordig alom erkend wordt als een van de grootste filosofen uit de westerse traditie omdat er gedurende – en als gevolg van – de ‘pantheïsme-strijd’ een fundamentele omkering in de waardering voor Spinoza’s denken plaatsvond. Waar Spinoza tot het einde van de achttiende eeuw vooral beschouwd werd als een atheïst wiens werk men zoveel mogelijk ongelezen moest laten, herkenden Duitse romantici en idealisten in Spinoza’s filosofie een belangrijke en niet langer te negeren bron voor een beter begrip van de werkelijkheid.

In de cursus zal Henk-Jan Hoekjen het – vaak spannende – verloop van de discussie uit de doeken doen. Centraal staat daarbij de vraag hoe de verschillende deelnemers aan de

pantheïsmestrijd de filosofie van Spinoza interpreteerden, en in hoeverre deze interpretatie vanuit het hedendaagse begrip van Spinoza’s filosofie nog overeind gehouden kan worden.

Zaal open 13.30 uur

i.v.m. de coronaregel van 1,5 meter afstand max. 25 deelnemers

apr
17
za
2021
VHS – online lezing prof. Sonja lavaert – Spinoza over de democratie in het Politiek Traktaat
apr 17 @ 14:00 – 15:15

Aan de leden van de Vereniging Het Spinozahuis

Geacht lid,                                                                            29 jan. 2021

Zoals u weet wordt er elk jaar in de maanden januari, februari en maart een viertal lezingen gepland over een werk van Spinoza in het Spinozalyceum in Amsterdam. Vanwege de coronacrisis kon het een en ander dit jaar geen doorgang vinden. Niettemin hebben wij gemeend het zo ontstane vacuüm te moeten opvullen door u een viertal on-line lezingen aan te bieden verspreid over de maanden februari, maart, april en mei. Deze lezingen hebben als thema: de politieke filosofie van Spinoza, toegespitst op zijn Politiek Traktaat. Wij denken dat dit thema actueel is gelet op de spannende politieke tijden waarin wij leven en dat Spinoza ons over dit onderwerp nog heel wat behartenswaardigs te vertellen heeft.

Het programma ziet er als volgt uit:

27 februari 14.00 uur: dr. Marin Terpstra, Macht en recht in het Politiek Traktaat

27 maart 14.00 uur: dr. Tinneke Beeckman, Machiavelli en Spinoza, toegespitst op het Politiek Traktaat

17 april 14.00 uur: prof. Sonja Lavaert, Spinoza over de democratie in het Politiek Traktaat

29 mei 14.00 uur: dr. Paul Juffermans, De macht van de staat en de macht van de menigte in het Politiek Traktaat.

De lezingen duren 45 minuten, waarna er nog een half uur tijd is voor het stellen van vragen en discussie. Om 15.15 uur sluiten we af.

Als u zich voor een of meer van de lezingen wilt opgeven, dan kunt u dat melden aan Bart Jansen: ledensecretaris@spinozahuis.nl

U krijgt de dag tevoren de link toegestuurd die u toegang verschaft tot de zoomsessie.

 

Ik hoop op een vruchtbare lezingencyclus.

Met vriendelijke groet,

Paul Juffermans

Voorzitter Vereniging Het Spinozahuis

apr
24
za
2021
Spinoza Kring Soest – De pantheismestrijd – cursus dr. Henk Jan Hoekjens @ Fletcher Hotel het Witte Huis
apr 24 @ 14:00 – 16:30

De invloed van Spinoza’s filosofie op Duitse dichters en denkers.

Van maart 2021 tot en met juni 2021 geeft dr. Henk Jan Hoekjen een cursus over de zogenoemde ‘pantheïsmestrijd’ die aan het eind van de 18e eeuw woedde in Duitsland.
Een aantal vooraanstaande dichters en denkers, waaronder Lessing, Goethe, Kant, Mendelsohn en Jacobi, ging daarbij in debat over de precieze strekking van Spinoza’s filosofie. Deze strijd is van grote invloed geweest op de canonisering van Spinoza. Het is niet overdreven om te stellen dat Spinoza tegenwoordig alom erkend wordt als een van de grootste filosofen uit de westerse traditie omdat er gedurende – en als gevolg van – de ‘pantheïsme-strijd’ een fundamentele omkering in de waardering voor Spinoza’s denken plaatsvond. Waar Spinoza tot het einde van de achttiende eeuw vooral beschouwd werd als een atheïst wiens werk men zoveel mogelijk ongelezen moest laten, herkenden Duitse romantici en idealisten in Spinoza’s filosofie een belangrijke en niet langer te negeren bron voor een beter begrip van de werkelijkheid.

In de cursus zal Henk-Jan Hoekjen het – vaak spannende – verloop van de discussie uit de doeken doen. Centraal staat daarbij de vraag hoe de verschillende deelnemers aan de

pantheïsmestrijd de filosofie van Spinoza interpreteerden, en in hoeverre deze interpretatie vanuit het hedendaagse begrip van Spinoza’s filosofie nog overeind gehouden kan worden.

Zaal open 13.30 uur

i.v.m. de coronaregel van 1,5 meter afstand max. 25 deelnemers