Privacy Reglement
Vereniging Het Spinozahuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Het Spinozahuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.