Andrea Sangiacomo is per 1 september 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar en bekleedt als zodanig de Spinozaleerstoel aan de Erasmus School of Philosophy.
De Spinozaleerstoel ‘De actualiteit van Spinoza’ wordt gefinancierd door Vereniging Het Spinozahuis, de Erasmusstichting, G. Ph. Verhagen-Stichting, Stichting Elise Mathilde Fonds, Van Cappellen Stichting en het Erasmus Trustfonds.

Spinoza als leidraad

After experience taught me that all things that frequently happen in common life are vain and futile, … I eventually decided to investigate whether there could be something that was a genuine good … even better, if there was something that, once found and acquired, could provide a constant and supreme joy for all eternity. – Spinoza

Andrea Sangiacomo: “Dit is de opening van Spinoza’s Verhandeling over de verbetering van het verstand. Spinoza’s filosofie is vooral gericht op het vinden van alternatieve vormen van geluk: betrouwbaarheid, bestendigheid, deelbaarheid met anderen en duurzaamheid, zijn daarbij belangrijk. Heeft hij dat gevonden? Wat kunnen wij leren van zijn zoektocht? Vandaag de dag moeten we meer dan ooit opnieuw nadenken over hoe we geluk opvatten en nastreven, niet alleen om te genieten van een uitbreiding van ons welzijn, maar ook met het oog op de impact die onze individuele en collectieve acties hebben op het gehele ecosysteem. We hebben duurzamere idealen met betrekking tot onze opvatting van geluk nodig dan die we tot nu toe hebben nagestreefd. Spinoza kan ons daarbij helpen. Het voornaamste doel van mijn aanstelling in Rotterdam is het onderzoek naar hoe dit te bewerkstelligen.”

Over de Spinozaleerstoel

De wereld lijkt op drift geraakt en grote probleemkwesties in de huidige samenleving zetten aan tot denken. Fundamentele filosofische begrippen zoals waarheid (denk aan het post-truth debat), redelijkheid, verdraagzaamheid en kosmopolitisme (in een mondiale cultuur van toenemende polarisatie), spelen daarin een cruciale rol. Hoe leven we in een wereld die gekenmerkt wordt door grote verschillen? Hoe kijken we aan tegen de ecologische crisis? Hoe gaan we om met de democratie die onder druk staat? Het zijn onderwerpen die al eeuwen actueel zijn en waar menig denker zich over gebogen heeft. Eén van de belangrijkste voorbeelden hiervan is Verlichtingsdenker Baruch Spinoza (1632-1677). Zijn denken over bijvoorbeeld de seculiere staat en waarheidsclaims is heden ten dage uitermate relevant, terwijl omgekeerd betrokkenheid bij deze debatten ons begrip van Spinoza kan vernieuwen en verdiepen.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam