Goede doelen legaat
Veel mensen willen na hun dood geld nalaten voor een goed doel. De eenvoudigste manier is om dit te doen via een legaat. Dat heeft ook grote voordelen voor de goede doelen. Bij een legaat in geld geeft men eigenlijk een donatie na zijn dood. Het goede doel heeft geen gedoe met andere erfgenamen, afhandeling van de erfenis en dergelijke. Het ontvangt het geld direct op zijn rekening..

Niet via codicil
Via een codicil kan men geen geld nalaten. Dus een legaat wordt beschreven bij een notaris. 

Legaat opstellen
Legaten zijn er in veschillende vormen. Eigenlijk is een legaat een soort mini-testament. Men bepaalt hoeveel geld naar een specifieke persoon dan wel naar een specifieke instelling gaat. Hieronder staan de vier belangrijkste vormen.

L1: Legaat in het testament laten zetten
Men kan in ieder testament ook een legaat opnemen. Men maakt dan een compleet testament met daarin één of meerdere legaten. Het grote voordeel is, dat men dan ook in het testament kan opnemen wie het legaat straks gaat uitvoeren, dus wie de executeur wordt.  Zo´n testament moet de notaris voorlezen en checken of u precies heeft begrepen wat u hebt geregeld. De akte wordt ook gedeponeerd in het Centraal Testamenten Register CTR. 

L2: Los aanvullend legaat doen opmaken
L2a: U wilt geen testament maar wel een legaat. Bijvoorbeeld omdat u al een testament hebt. Dan kan een legaat worden toegevoegd aan het testament. Als er in dat testament al één of meer legaten staan dan blijven die bestaan.
L2b: Een aanvullend legaat kan ook opgemaakt worden in aanvulling op het wettelijk erfrecht. Dan wordt dit na uw dood gevolgd, terwijl daarbij eerst het legaat wordt uitgevoerd. 

L·: Alle  legaten in het  testament doen opnemen en wat zal overblijven naar het goede doel laten gaan.
U kunt het ook in uw testament zo regelen dat u eerst alle bezittingen verdeelt via legaten, waarin de bedeelden staan met de bedragen en goederen die zij krijgen, waarna datgene wat er dan nog overblijft naar een goede doelen instelling gaat, die in het testament met naam en toenaam wordt vermeld.