Hieronder informeren wij graag  over drie vormen van schenken.
(de in de voorbeelden genoemde bedragen zijn denkbeeldig)

Periodieke particuliere gift

U geniet het optimale fiscale voordeel wanneer u een periodieke gift doet. Periodieke giften worden middels een vaste en gelijkmatige uitkering voldaan. De fiscale aftrek van een periodieke schenking is niet gebonden aan een minimum of maximum. De wet stelt wel als voorwaarde dat er een schenkingsovereenkomst wordt gesloten die de verplichting inhoudt om gedurende vijf jaar (of meer) jaarlijks een vast bedrag te schenken. Periodieke giften zijn aftrekbaar van uw Box 1-inkomen, ongeacht de hoogte van de gift. Sinds 2014 hoeft er geen notariële akte meer te worden opgemaakt, maar voldoet een schenkingsovereenkomst. Die sturen wij u graag toe. Mailt u naar penningmeester@spinozahuis.nl en de concept-overeenkomst  wordt u toegezonden.

Voorbeeld:
U zit in het inkomensbelastingtarief van 42% en doet een periodieke jaarlijkse gift van € 100,-, dan mag u € 125,- in aftrek brengen. De teruggave bedraagt dan 42% van € 125,- oftewel € 52,50. De gift kost de schenker werkelijk € 100,- min € 52,50 dus € 47,50, terwijl de vereniging er wel € 100,- voor ontvangt. Dat betekent in dit voorbeeld dat van elke euro die u schenkt, deze feitelijk ruim wordt verdubbeld! Bij een inkomstenbelastingtarief van 52% is uw fiscale voordeel zelfs € 65,- en kost het u als schenker maar € 35,-!

Eenmalige particuliere gift

Voor een eenmalige particuliere schenking geldt een minimum en een maximum voor het aftrekbare bedrag. Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen, het tarief waartegen u uw gift kunt aftrekken (42% of 52%) en eventuele andere giften die u in het jaar heeft gedaan.De drempel is 1% van uw verzamelinkomen en ten minste € 60,-. Het plafond is 10% van uw verzamelinkomen. De verhogingsfactor is 25%, met een maximum van € 1.250,-.

Voorbeeld:
Uw verzamelinkomen is € 60.000,-. Het aftrekbare bedrag geldt voor een schenking van minimaal € 600,- en maximaal € 6.000,-. Stel u schenkt eenmalig € 2.500,- enu heeft in het kalenderjaar geen andere giften gedaan. Het bedrag dat u kunt aftrekken is € 2.500,- x 1,25 (25% verhogingsfactor) – € 600,- (drempel) = € 2.525. Het belastingtarief is 52%, waardoor het fiscale voordeel € 1.313,-. is. Uw eenmalige gift van € 2.500,- kost u netto € 1.187,-.

Zakelijke gift (bedrijf)

Een zakelijke gift is iets anders dan een sponsorbedrag. Bij sponsoring is er sprake is van een tegenprestatie. Een zakelijke gift kunt u in aftrek brengen op de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting. Dit geldt zowel voor een eenmalige als een periodieke gift. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000,-. De verhogingsfactor is 50%, met een maximum van € 2.500,-. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het voor uw bedrijf geldende tarief (20% of 25%). U moet de gift achteraf schriftelijk kunnen onderbouwen.

Voorbeeld:
U schenkt jaarlijks € 500,-. Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen is € 750,- (50% verhogingsfactor). Het belastingtarief is 20% of 25%, wat het fiscale voordeel brengt op € 150,- of € 187,50. Uw gift van € 500,- kost het bedrijf dus € 350,- of € 312,50 netto per jaar.

Wat mag ik maximaal aftrekken?

Voor alle giften aan een culturele ANBI geldt een maximum aftrek van € 5.000,- per jaar. Dit betekent dat u maximaal € 1.250,- per jaar extra in aftrek kunt brengen. Indien u meer dan € 5.000,- per jaar schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Gun de Vereniging Het Spinozahuis uw gift op:

IBAN: NL11 INGB 0000 5303 15
BIC: INGBNL2A