Mededelingen vanwege Het Spinozahuis

De Vereniging geeft de reeks Mededelingen vanwege Het Spinozahuis uit, waarin de jaarlijkse voordrachten worden gepubliceerd.

De prijs per Mededeling is € 4,50. Ledenprijs € 2,75. In de bestelprocedure wordt u gevraagd aan te geven of u lid bent van de Vereniging.
Voor verzendkosten wordt een vast tarief van €4,60 berekend, ongeacht het aantal artikelen dat u bestelt.


Art nrOmschrijvingAantalPriijsActie

001

A.M. Vaz Dias – De Firma Bento y Gabriël de Spinoza
4,50 Bestel

002

A.M. Vaz Dias – Uriel da Costa
A.M. Vaz Dias.
4,50 Bestel

003

J.Coert – Spinoza en Grotius
J.Coert efgh
4,50 Bestel

004

H.J. Coert – Spinoza’s betrekking tot de geneeskunde en haar beoefenaren
H.J. Coert
4,50 Bestel

005

K.H. E. de Jong – Spinoza en de Stoa
K.H. E. de Jong.
4,50 Bestel

006

C.A. Crommelin – Spionoza’s natuurwetenschappelijk denken
C.A. Crommelin.
4,50 Bestel

007

Ch.H. van Os – Tijd Maat en Getal, n.a.v. Spinoza’s brief over het Oneindige
Ch.H. van Os
4,50 Bestel

008

J.J. Boasson – De Rechtsidee en de Vrijheidsidee bij Spinoza
J.J. Boasson
4,50 Bestel

009

W.G. van der Tak – Spinozistische gedachten in Goethes Faust
W.G. van der Tak
4,50 Bestel

010

B.H. Kazemier – De Staat bij Spinoza en Hobbes
B.H. Kazemier.
4,50 Bestel

011

C.L. Thijssen-Schoute – Lodewijk Meyer en diens verhoudng tot Descartes en Spinoza
C.L. Thijssen-Schoute.
4,50 Bestel

012

N.A. Brunt – De wiskundige denkwijze in Spinoza’s philosofie en in de moderne natuurkunde
N.A. Brunt.
4,50 Bestel

013

Th.C. van Stockum – Goethe en Spinoza
Th.C. van Stockum.
4,50 Bestel

014

J.J. von Schmid – Coornhert en Spinoza
J.J. von Schmid.
4,50 Bestel

015

C.W. Monnich – De verhouding van theologie en wijsbegeerte in het Tractatus Theologico-Politicus
C.W. Monnich.
4,50 Bestel

016

R. van Brackell Buys – De wijsheid van Spinoza en de schoonheid der Tachtigers
R. van Brackell Buys.
4,50 Bestel

017

J. Goossens – Bayle en Spinoza
J. Goossens.
4,50 Bestel

018

G. C. van Niftrik – Spinoza en de Sectariërs van zijn tijd
G. C. van Niftrik.
4,50 Bestel

019

J.J. Boasson – Ratio en Beatitudo
J.J. Boasson
4,50 Bestel

020

Th. de Vries – Spinoza als staatkundig denker
Th. de Vries
4,50 Bestel

021

H.L. C. Jaffe – Spinoza als Beeldend denken
H.L. C. Jaffe.
4,50 Bestel

022

H.S. Frenkel – De noodwendigheid van het Spinozisme
H.S. Frenkel.
4,50 Bestel

023

J. den Tex – Spinoza over de tolerantie
J. den Tex.
4,50 Bestel

024

J.G. v. d. Bend – Bierens de Haan en Spinoza
J.G. v. d. Bend.
4,50 Bestel

025

C. de Deugd – Wordsworth en Spinoza
C. de Deugd.
4,50 Bestel

026

J.J. von Schmid – Spinoza’s Staatkundige Verhandeling
J.J. von Schmid.
4,50 Bestel

027

M. Gysens-Gosselin – Hegel en Spinoza
M. Gysens-Gosselin.
4,50 Bestel

028

J.A.M. Meerloo – Spinoza en het probleem der Communicatie
J.A.M. Meerloo.
4,50 Bestel

029

J.J. Groen – Ethica en Ethologie
J.J. Groen.
4,50 Bestel

030

P. van der Hoeven – De cartesiaanse fysica
P. van der Hoeven.
4,50 Bestel

031

H.G. Hubbeling – Logica en ervaring
H.G. Hubbeling.
4,50 Bestel

032

R. Henrard – De Spinozistische achtergrond van de Beweging van Tachtig
R. Henrard.
4,50 Bestel

033

W.N.A. Klever – Dialektiek contra axiomatiek
W.N.A. Klever.
4,50 Bestel

034

Th.H. Zweerman – Spinoza en de hedendaagse kritiek op het humanisme
Th.H. Zweerman.
4,50 Bestel

035

H. de Dijn – Methode en waarheid bij Spinoza
H. de Dijn.
4,50 Bestel

036

F. Akkerman – Spinoza’s tekort aan woorden
F. Akkerman .
4,50 Bestel

037

C.A. van Peursen – Eindigheid bij Spinoza
C.A. van Peursen.
4,50 Bestel

038

E.E. Harris – An esoteric doctrine in the T.T.P.?
E.E. Harris .
4,50 Bestel

039

H. Vandenbossche – Adriaan Koerbagh en Spinoza
H. Vandenbossche.
4,50 Bestel

040

M.J. Petry – Nieuwentijt’s criticism of Spinoza
M.J. Petry.
4,50 Bestel

041

G.A. van der Wal – Politieke Vrijheid en democratie bij Spinoza
G.A. van der Wal.
4,50 Bestel

042

H.W. Blom – Spinoza en De La Court
H.W. Blom.
4,50 Bestel

043

Prof. Dr. K. Hammacker – Spinoza und die Frage nach der Unsterblichkeit
Prof. Dr. K. Hammacker.
4,50 Bestel

044

A. de Lange – Gunning en het Spinoza standbeeld
A. de Lange.
4,50 Bestel

045

H.C. Lucas – Spinoza in Hegels Logik
H.C. Lucas.
4,50 Bestel

047

F.E. Schrader – Substanz und Begriff: Zur Spinoza-Rezeption Marxens
F.E. Schrader.
4,50 Bestel

048

W.N.A. Klever – De methodologische functie van de Godsidee
W.N.A. Klever.
4,50 Bestel

049

A.J. Klijnsmit – Spinoza and grammatical tradition
A.J. Klijnsmit.
4,50 Bestel

050

H.G.Hubbeling. – De studie van het Spinozisme in Nederland sedert de Tweede Wereldoorlog
H.G.Hubbeling.
4,50 Bestel

051

C. Manusov – Spinoza en de erfenis van Jacob Boehme
C. Manusov.
4,50 Bestel

052

G.A. van der Wal – Jaspers und Spinoza, ein philosophisches Gespräch
G.A. van der Wal.
4,50 Bestel

053

M.J. Terpstra – Spinoza en de anti-naturalistische filosofie van Louis Althusser
M.J. Terpstra.
4,50 Bestel

054

H.J. Vink – Plotiniaanse en spinozistische elementen in de esthetische opvattingen van de kunstpedagoog Bremmer
H.J. Vink.
4,50 Bestel

055

M.J. van den Hoven – Petrus van Balen en Spinoza over de vebetering van het verstand
M.J. van den Hoven.
4,50 Bestel

056

R. Henrard – Nietzsche en Spinoza, vreemde verwanten
R. Henrard .
4,50 Bestel

057

H. Bonger – Spinoza en Coornhert
H. Bonger.
4,50 Bestel

058

T.L.S. Sprigge – The significance of Spinoza’s determinism
T.L.S. Sprigge.
4,50 Bestel

059

A.M.Vaz Diaz, W.G. van der Tak – Spinoza and Simon Joosten de Vries / Jarich Jellesz’ origins / Jelles’ life and business
A.M.Vaz Diaz, W.G. van der Tak.
4,50 Bestel

060

R. Snel – Het hermetisch universum. Nietzsches verhouding tot Spinoza en de moderne ontologie
R. Snel.
4,50 Bestel

061

C. de Deugd, R. Henrard – Van Suchtelen over en met Spinoza. Guido van Suchtelen niet als secretaris maar als auteur / De Vereniging het Spinozahuis en haar secretarissen
4,50 Bestel

062

C. de Deugd – Paul Tillich en Spinoza
C. de Deugd.
4,50 Bestel

063

J. Kerkhoven – Spinozas clausules aangaande uitsluiting van politieke rechten in hun maatschappelijke context
J. Kerkhoven.
4,50 Bestel

064

H. de Dijn – Einstein en Spinoza
H. de Dijn.
4,50 Bestel

065

F. van Zetten – Russell and Spinoza
F. van Zetten.
4,50 Bestel

066

A. Roothaan – Kritiek op het antropocentrisme
A.Roothaan.
4,50 Bestel

067

A. Naess – Spinoza and the deep ecology movement
A. Naess.
4,50 Bestel

068

K. Schuyt – Spinoza en het ecologische denken
K. Schuyt.
4,50 Bestel

069

T. Sprigge – Spinoza and Santayana: religion without the supernatural
T. Sprigge.
4,50 Bestel

070

N. Frijda – Spinoza en het moderne emotie onderzoek
N. Frijda.
4,50 Bestel

071

E. Balibar – Spinoza: from individuality to transindividuality
E. Balibar.
4,50 Bestel

072

W. van Bunge – Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut
W. van Bunge.
4,50 Bestel

073

W. Bartuschat – Individuum und Gemeinschaft bei Spinoza
W. Bartuschat.
4,50 Bestel

074

P. Steenbakkers – De Nederlandse vertalingen van Spinoza’s Ethica
P. Steenbakkers.
4,50 Bestel

076

R. Mason – Spinoza or Pascal? Two views on religion
R. Mason.
4,50 Bestel

077

Th. Verbeek – ‘De wil van God’: over een centraal thema in Spinoza’s filosofie
Th. Verbeek.
4,50 Bestel

078

A. Sunier – Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar in Spinoza’s kenleer
A. Sunier.
4,50 Bestel

079

J. Lagree – Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza
J. Lagree.
4,50 Bestel

080

U. Goldenbaum – Zwischen Bewunderung und Entsetzen. Leibniz’ fröhe Faszination durch Spinoza’s Tractatus theologico-politicus
U. Goldenbaum.
4,50 Bestel

081

W. van Bunge – Baruch of Benedictus? Spinoza en de ‘marranen’
W. van Bunge.
4,50 Bestel

082

H. van Ruler – Kennen, lijden, handelen. De erfenis van Descartes bij Geulincx en Spinoza
H. van Ruler.
4,50 Bestel

083

J. de Vet – Spinoza en spinozisme in enkele ‘Journaux de Hollande’
J. de Vet.
4,50 Bestel

084

R. Misrahi – La place du Désir dans la philosophie eudémoniste de Spinoza
R. Misrahi.
4,50 Bestel

085

M.F. Fresco, K. Hammacher – Hemsterhuis und seine Stellungnahme zu Spinoza. Spinoza in der Sicht von Hemsterhuis/Hemsterhuis und Spinoza
M.F. Fresco,
4,50 Bestel

086

E. de Jonge – Reinstating the infinite: Arne Naess and the misappropriation of Spinoza’s God
E. de Jonge.
4,50 Bestel

087

S. Nadler – Spinoza’s Theory of Divine Providence. Rationalist Solutions, Jewish Sources
S. Nadler.
4,50 Bestel

088

S. James – Spinoza on Superstition
S. James.
4,50 Bestel

089

G. Boros – The “Secularization” of Religious Emotions in Spinoza. Hope and Fear, Love, and Generosity.
G. Boros.
4,50 Bestel

090

D. Janssens – ‘In de greep van het theologisch-politiek probleem’. Leo Strauss en Spinoza
D. Janssens.
4,50 Bestel

091

P. Steenbakkers – Spinoza-plaatsen. Over tekst en context van brief 76
P. Steenbakkers.
4,50 Bestel

092

D. Pätzold – Spinozas Politiktheorie und das Streben nach Selbsterhaltung
D. P??tzold.
4,50 Bestel

093

Th. van der Werf (red) – Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza
Th. van der Werf (red).
4,50 Bestel

094

Michael Della Rocca – Points of View and the Two-Fold Use of the Principle of Sufficient Reason in Spinoza
Michael Della Rocca.
4,50 Bestel

095

E.M. Curley – Bayle vs. Spinoza on Toleration
E.M. Curley.
4,50 Bestel

096

J. Knol – Waarom hield Spinoza zijn Korte Verhandeling voor gezien?
J. Knol.
4,50 Bestel

097

Antonio Negri – Spinoza: une hérésie de l’immanence et de la démocratie
Antonio Negri.
4,50 Bestel

098

Dirk Noordman – Spinoza as an economist
Dirk Noordman.
4,50 Bestel

099

Moira Gatens – Benedict Spinoza and George Eliot: Daniel Deronda as Heretical Text
Moira Gatens.
4,50 Bestel

100

Leen Spruit en Piet Steenbakkers – Over het Vaticaanse handschrift van Spinoza’s Ethica
Leen Spruit en Piet Steenbakkers.
4,50 Bestel

101

Herman De Dijn – De affecten en het ethische leven. Spinoza’s radicaal nieuwe visie op ethiek als een natuurlijk fenomeen
Herman De Dijn.
4,50 Bestel

102

Genevieve Lloyd – Spinoza and the Idea of the Secular
4,50 Bestel

103

Miriam van Reijen – Spinoza’s bijdrage aan een actueel debat: bestaat de vrije wil?
Miriam van Reijen.
4,50 Bestel

104

Chantal Jaquet – From Parallelism to Equality: The Nature of the Union of Mind and Body in Spinoza
Chantal Jaquet.
4,50 Bestel

105

Piet Steenbakkers – Over de dood van Spinoza, en Spinoza over de dood
Piet Steenbakkers.
4,50 Bestel

106

Martin Saar – The Immanence of Power. From Spinoza to “Radical Democracy”
Martin Saar.
4,50 Bestel

107

Herman De Dijn – Spinoza en Galilei: een confrontatie
Herman De Dijn.
4,50 Bestel

108

Andrea Sangiacomo – Adam’s Sin in Spinoza’s Correspondence with Willem van Blijenbergh
Andrea Sangiacomo
4,50 Bestel

109

Henri Krop – Tussen Spinoza en Kant moet de strijd gestreden worden
Henri Krop.
4,50 Bestel

110

Jasper Schaaf – Realistische vrijheid en dynamische macht in het licht van het denken van Spinoza en Marx
Jasper Schaaf.
4,50 Bestel

111

Mogens Laerke – Leibniz and Spinoza
Mogens Laerke.
4,50 Bestel

112

Paul Juffermans – Spinoza’s dubbele deconstructie in het Theologisch-politiek Traktaat
Paul Juffermans.
4,50 Bestel

113

Nanne Bloksma – Spinoza, a Miraculously Healthy Philosopher
Nanne Bloksma.
4,50 Bestel

114

Henri Krop – Door Spinoza gegrepen: Abraham Johannes Cuffelers pleidooi voor het vrije denken.
Henri Krop.
4,50 Bestel

999

Fokke Akkerman – Taal en tekst van Spinoza
Fokke Akkerman.
4,50 Bestel

115

Jeroen Bartels – ‘Over de macht van het verstand’ – De rol van de remedies in het vijfde deel van Spinoza’s Ethica
Jeroen Bartels
4,50 Bestel