Veel dank aan Kees Bruijnes

Vandaag draagt Kees Bruijnes, na drie jaar de functies van secretaris en ledensecretaris van onze vereniging  met veel verve en enthousiasme te hebben vervuld zijn taken over. Hij heeft de functie van secretaris gesplitst en beide functies, die allebei hun aandacht en tijd vergen, weer op poten gezet. Nu gaat hij al zijn energie steken in zijn hobby’s.

Gelukkig blijft hij nog even in het bestuur om de overgang te begeleiden. Zijn opvolgers Marc Dijkstra (secretariaat) en Bart Jansen (ledensecretariaat) nemen zijn werkzaamheden waar tot zij als bestuurslid zullen zijn benoemd.