Dank aan de Gemeente Katwijk / Timelapse volle maan boven Het Spinozahuis

De vereniging achtte  het belangrijk om terwille van de inpassing van het museum in de bebouwde omgeving over het gebruik van een strookje grond langs de Homanstraat, grenzend aan de tuin van het museum zeggenschap te hebben. Hiertoe  is onderzoek gedaan naar de kadastrale situatie rond het museum waarbij bleek dat ook de strook grond aan de voorzijde van het museum – tussen de heg en de voorgevel – eigendom was van de gemeente Katwijk

2019-04-20 volle maan boven Het Spinozahuis (timelapse)

De vereniging is evenwel niet tot aankoop overgegaan maar heeft met succes een beroep gedaan op verjaring. Die strook voor het museum is dus nu van de vereniging.

Na inmeting door het kadaster, betaald door de gemeente Katwijk waarbij ook de grens tussen de museumtuin en de naastgelegen buren verduidelijkt is, heeft de gemeente Katwijk meegewerkt aan verkrijging om niet van 67 m2 aan de achterzijde en 26 m2 aan de voorzijde van het Spinozahuis. De Vereniging heeft wel de notariskosten verbonden aan deze transactie moeten betalen. Uiteindelijk was de gemeente Katwijk niet bereid de strook grond langs de Homanstraat aan de Vereniging te verkopen. Wel heeft zij – mede uit sympathie voor het museum en zijn vrijwilligers – bedoelde strook grond nu voor een periode van vijf jaren om niet in gebruik gegeven, welk periode eventueel verlengd kan worden.