Stan Verdult
De blog van Stan Verdult is door Leon Kuunders op 12 juni 2020 gearchiveerd. Stan onderhield jarenlang een uitstekend blog over Spinoza, Spinozisme en Spinozana.
Het Weblog van vóór 2016 vindt u op: http://blog.despinoza.nl/
Het Blogspot (van 2016-2020) vindt u op: http://blogspot.despinoza.nl/bdespinoza.blogspot.com/index.html

Leon Kuunders
Link naar wat Stan Verdult schreef over de website despinoza.nl van Leon Kuunders: http://blog.despinoza.nl/log/hommage-aan-leon-kuunders.html

Piet Steenbakkers
Benedictus de Spinoza. Kort overzicht van Spinoza’s leven en werken.

Herman De Dijn
Deellijst publicaties Spinoza & Hume van Professor Herman De Dijn, voormalig voorzitter van de Vereniging Het Spinozahuis. 

Rikus Koops
Activiteiten, lezingen en gratis internetpublicaties met achtergrondinformatie over Spinoza.

Karel D’huyvetters
Website gewijd aan het bekendmaken in Vlaanderen en in Nederland van de figuur en het gedachtegoed van Benedictus de Spinoza.

Canon van Nederland
Spinoza is opgenomen in de Canon van Nederland. De Canon is primair bedoeld voor het onderwijs. Canon betekent o.a. richtlijn en gaat in die zin over culturele en historische onderwerpen die we als samenleving belangrijk vinden om aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners mee te geven.

Delpher
Een website ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek met gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen. De naam Delpher verwijst naar het woord ‘delven’ = spitten, (op)graven, winnen en is tevens gebaseerd op Delphi, het beroemde orakel. Een goudmijn voor onderzoek en ontdekking.

Spinozapremie
NWO met informatie over de jaarlijkse Spinozapremie en alle prijswinnaars.