Schenkingen en legaten

Zij die de Vereniging Het Spinozahuis bij testamentaire beschikking met geld of goederen willen gedenken, kunnen zich het beste tot een notaris wenden. De tenaamstelling dient te geschieden aan: Vereniging Het Spinozahuis te Rijnsburg.
Fiscaal voordelig schenken: De Vereniging Het Spinozahuis heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Periodieke schenkingen aan een ANBI-Instelling zoals de Vereniging Het Spinozahuis zijn vanaf 1 januari 2014 extra aantrekkelijk geworden. Nu is daar geen notariële akte meer voor nodig. Voor de aftrekbaarheid van jaarlijkse schenkingen geldt geen drempelinkomen en geen maximaal aftrekbaar bedrag.

Het rekeningnummer van de Vereniging Het Spinozahuis is:
IBAN NL11 INGB 0000 5303 15
BIC  INGBNL2A

Fiscaal (RSIN) nummer: 00322.0849.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele financiële beloning. Zij verrichten hun werkzaamheden uitsluitend als vrijwilliger.

2017 Resultaat en Balans VHS

2017 Jaarverslag

 

 
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.