Agenda - NB de datum is steeds onder het programma vermeld

Wel de huidige maand! De uitgangsdatum blijft daarom:"01-02-2019".

februari

Spinoza Kring Soest - Cursusprogramma 2018 - 2019

Voor een overzicht klik op:  Cursusprogramma 2018 - 2019

Vrijdag 01 februari 2019

HOVO cursus Rotterdam: De ontdekking van Spinoza

Een inleiding tot zijn leven en werk
(cursusnr. 1825BR)

Hoewel er een grote interesse voor Spinoza bestaat, blijft er veel in zijn leven en werk raadselachtig. Gegeven de wetenschappelijke revolutie van de zeventiende eeuw schiep Spinoza verder een zeer eigenzinnig oeuvre. Men heeft dit een ‘wilde anomalie’ in de geschiedenis van het Europese denken genoemd. Nog steeds breken de geleerden het hoofd over de vraag naar de diverse bronnen waar Spinoza uit putte.

Sinds 2006 behoort Spinoza officieel tot de canon van Nederland. In de mooie toelichting staat dat de wijsgeer is opgenomen vanwege ‘zijn maatschappelijk belang door zijn pleidooi voor godsdiensttolerantie en de vrijheid van meningsuiting’, ‘zijn vooraanstaande plaats in de geschiedenis van de filosofie’ en tot slot ‘een denken dat geen filosofie is omwille van de filosofie, maar de mensen leert hoe ze verlichting van hun lijden kunnen vinden’.
In deze cursus zal van de nood een deugd gemaakt worden en wordt middels een tour d’horizon een beeld geschetst van de vele facetten van deze grote denker.

Dr. Henri Krop is als docent Geschiedenis van de wijsbegeerte verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de verhouding tussen de theologie en metafysica bij Johannes Duns Scotus (1265-1309). Van zijn hand verscheen een vertaling van Spinoza’s Ethica en Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland.
 
Data
8, 15, 22 februari
8, 15, 22, 29 maart 2019

Dag en tijd
Vrijdag 13.30 – 15.45 uur

Locatie
Woudestein

Kosten
€275 (incl. BTW)

Aantal bijeenkomsten
7 (inclusief excursie)

Bijzonderheden

De excursie is op 22 februari 2019 om 12.00 uur.
U krijgt hierover meer informatie tijdens de cursus.

Website HOVO en inschrijven klik hier

 

Vrijdag 08 februari 2019
Tijd: 13:30 - 15:45 uur

Terug naar Home Page

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.