Agenda - NB de datum is steeds onder het programma vermeld

Wel de huidige maand! De uitgangsdatum blijft daarom:"01-10-2018".

oktober

Spinoza Kring Soest - Cursusprogramma 2018 - 2019

Voor een overzicht klik op:  Cursusprogramma 2018 - 2019

Maandag 01 oktober 2018

Spinoza's Briefwisseling - Henri Krop

Voor pdf-download klik op: Spinoza's Briefwisseling - Henri Krop

Na de dood van Spinoza in 1677 lieten zijn vrienden in het Nederlands en Latijn de Opera Posthuma verschijnen. Omdat zij meenden dat de lezer van de Ethica en de Staatkundige Verhandeling bij de lectuur wel enige hulp kon gebruiken voegden zij er een zorgvuldige selectie van brieven aan toe, die ‘veel aan de verheldering zouden kunnen bijdragen’. Deze Briefwisseling is zo bedoeld als inleiding op de studie van de Ethica door de discussie van Spinoza met zijn tijdgenoten over controversiële thema’s weer te geven.  
In zeven bijeenkomsten bespreekt Henri Krop dit debat over Spinoza’s aanstootgevende visie op God, de natuur, de vrijheid en zijn verwerping van het bijgeloof en het kwaad. Cursisten kunnen De Briefwisseling met korting bestellen bij de Spinozakring Soest. 
 
Cursusprijs:  € 220,00 of € 253,00 incl. boek
Data:           2018: Zaterdag:  27/10 -  17/11 - 15/12 
                   2019: Zaterdag:  26/1 - 23/2 -  30/3 - 20/4
Tijd:            14.00 tot 16.00 uur
Betaling:      voor 14 september
                   op NL 44 INGB 0001988601 t.n.v. S.C. Pasman-Sakkers
Aanmelden:  info@spinozakringsoest.nl

Zaterdag 27 oktober 2018
Tijd: 14:00 - 16:00 uur

Terug naar Home Page

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.