Spinozahuis Den Haag

Tussen september 1669 en februari 1671 is Spinoza naar Den Haag verhuisd. In mei 1671 nam hij zijn intrek bij de familie Van Spyk aan de Paviljoensgracht 72-74, waar hij tot zijn dood in 1677 zou blijven wonen. Hier voltooide Spinoza zijn Ethica. 

De Vereniging heeft er de beschikking over een bibliotheek met zowel tekstuitgaven als studies vanaf de negentiende eeuw over Spinoza. Het bestuur streeft ernaar, dat Domus Spinozana voor de herfst 2018 weer open is.

 

Terug naar Home Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spinozahuis den haag
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.