Mededelingen vanwege het Spinozahuis

De Vereniging geeft de reeks Mededelingen vanwege Het Spinozahuis uit, waarin de jaarlijkse voordrachten worden gepubliceerd.

Verkrijgbaar zijn nog de volgende nummers. (Bij bestelling de titel en het volgnummer vermelden)

(€ 4,50; ledenprijs € 2,75):

1
A. M. Vaz Dias. De Firma Bento y Gabriel de Spinoza

2
A. M. Vaz Dias. Uriel da Costa

3
J. Coert. Spinoza en Grotius

4
H. J. Coert. Spinoza's betrekking tot de geneeskunde en haar beoefenaren

5
K. H. E. de Jong. Spinoza en de Stoa

6
C. A. Crommelin. Spionoza's natuurwetenschappelijk denken

7
Ch. H. van Os. Tijd Maat en Getal, n.a.v. Spinoza's brief over het Oneindige

8
J. J. Boasson. De Rechtsidee en de Vrijheidsidee bij Spinoza

9
W. G. van der Tak. Spinozistische gedachten in Goethes Faust

10
B. H. Kazemier. De Staat bij Spinoza en Hobbes

11
C. L. Thijssen-Schoute. Lodewijk Meyer en diens verhoudng tot Descartes en Spinoza

12
N. A. Brunt. De wiskundige denkwijze in Spinoza's philosofie en in de moderne natuurkunde

13
Th. C. van Stockum. Goethe en Spinoza

14
J. J. von Schmid. Coornhert en Spinoza

15
C. W. Monnich. De verhouding van theologie en wijsbegeerte in het Tractatus Theologico-Politicus

16
R. van Brackell Buys. De wijsheid van Spinoza en de schoonheid der Tachtigers

17
J. Goossens. Bayle en Spinoza

18
G. C. van Niftrik. Spinoza en de Sectariers van zijn tijd

19
J. J. Boasson. Ratio en Beatitudo

20
Th. de Vries. Spinoza als staatkundig denker

21
H. L. C. Jaffe. Spinoza als Beeldend denken

22
H. S. Frenkel. De noodwendigheid van het Spinozisme

23
J. den Tex. Spinoza over de tolerantie

24
J. G. v. d. Bend. Bierens de Haan en Spinoza

25
C. de Deugd. Wordsworth en Spinoza

26
J.J. von Schmid. Spinoza’s Staatkundige verhandeling

27
M. Gysens-Gosselin. Hegel en Spinoza

28
J.A.M. Meerloo. Spinoza en het probleem der Communicatie

29
J.J. Groen. Ethica en Ethologie.

30
P. van der Hoeven. De cartesiaanse fysica

31
H.G. Hubbeling. Logica en ervaring

32
R. Henrard. De Spinozistische achtergrond van de Beweging van Tachtig

33
W.N.A. Klever. Dialektiek contra axiomatiek

34
Th.H. Zweerman. Spinoza en de hedendaagse kritiek op het humanisme

35
H. de Dijn. Methode en waarheid bij Spinoza

36
F. Akkerman .  Spinoza’s tekort aan woorden

37
C.A. van Peursen.  Eindigheid bij Spinoza

38
E.E. Harris . An esoteric doctrine in the T.T.P.?

39
H. Vandenbossche. Adr. Koerbagh en Spinoza

40
M.J. Petry.  Nieuwentijt’s criticism of Spinoza

41
G.A. van der Wal. Politieke Vrijheid en demokratie bij Spinoza

42
H.W. Blom. Spinoza en DeLaCourt

43
Prof. Dr. K. Hammacker. Spinoza und die Frage nach der Unsterblichkeit

44
A. de Lange.  Gunning en het Spinoza-standbeeld

45
H.C. Lucas. Spinoza in Hegels Logik

47
F.E. Schrader. Substanz und Begriff: Zur Spinoza-Rezeption Marxens

48
W.N.A. Klever. De methodologische functie van de Godsidee

49
A.J. Klijnsmit. Spinoza and grammatical tradition

50
H.G.Hubbeling. De studie van het Spinozisme in Nederland sedert de Tweede Wereldoorlog

51
C. Manusov. Spinoza en de erfenis van Jacob Boehme

52
G.A. van der Wal. Jaspers und Spinoza, ein philosophisches Gespräch

53
M.J. Terpstra. Spinoza en de anti-naturalistische filosofie van Louis Althusser

54
H.J. Vink. Plotiniaanse en spinozistische elementen in de esthetische opvattingen van de kunstpedagoog Bremmer

55
M.J. van den Hoven. Petrus van Balen en Spinoza over de vebetering van het verstand

56
R. Henrard . Nietzsche en Spinoza, vreemde verwanten

57
H. Bonger. Spinoza en Coornhert

58
T.L.S. Sprigge. The significance of Spinoza's determinism

59
A.M.Vaz Diaz, W.G. van der Tak. Spinoza and Simon Joosten de Vries/Jarich Jellesz' origins/Jelles' life and business

60
R. Snel.  Het hermetisch universum. Nietzsches verhouding tot Spinoza en de moderne ontologie

61
C. de Deugd, R. Henrard. Van Suchtelen over en met Spinoza. Guido van Suchtelen niet als secretaris maar als auteur/De Vereniging het Spinozahuis en haar secretarissen

62
C. de Deugd. Paul Tillich en Spinoza

63
J. Kerkhoven. Spinozas clausules aangaande uitsluiting van politieke rechten in hun maatschappelijke context

64
H. de Dijn. Einstein en Spinoza

65
F. van Zetten. Russell and Spinoza; Free thoughts on the love of God

66
A.Roothaan. Kritiek op het antropocentrime

67
A. Naess. Spinoza and the deep ecology movement

68
K. Schuyt. Spinoza en het ecologische denken

69
T. Sprigge. Spinoza and Santayana: religion without the supernatural

70
N. Frijda. Spinoza en het moderne emotie-onderzoek

71
E. Balibar. Spinoza: from individuality to transindividuality

72
W. van Bunge. Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut

73
W. Bartuschat. Individuum und Gemeinschaft bei Spinoza

74
P. Steenbakkers. De Nederlandse vertalingen van Spinoza's Ethica

76
R. Mason. Spinoza or Pascal? Two views on religion

77
Th. Verbeek. 'De wil van God': Over een centraal thema in Spinoza's filosofie

78
A. Sunier. Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar in Spinoza's kenleer

79
J. Lagree. Ad captum auditoris loqui, theology and tolerance in Lodewijk Meyer and Spinoza

80
U. Goldenbaum. Zwischen Bewunderung und Entsetzen. Leibniz' frühe Faszination durch Spinoza's Tractatus theologico-politicus

81
W. van Bunge. Baruch of Benedictus? Spinoza en de 'marranen'

82
H. van Ruler. Kennen, lijden, handelen. De erfenis van Descartes bij Geulincx en Spinoza

83
J. de Vet. Spinoza en spinozisme in enkele 'Journaux de Hollande'

84
R. Misrahi. La place du Désir dans la philosophie eudémoniste de Spinoza

85
M.F. Fresco, K. Hammacher.  Hemsterhuis und seine Stellungnahme zu Spinoza. Spinoza in der Sicht von Hemsterhuis/Hemsterhuis und Spinoza

86
E. de Jonge. Reinstating the infinite: Arne Naess and the misappropriation of Spinoza's God

87
S. Nadler. Spinoza's Theory of Divine Providence. Rationalist Solutions, Jewish Sources

88
S. James. Spinoza on Superstition

89
G. Boros. The "Secularization" of Religious Emotions in Spinoza. Hope and Fear, Love, and Generosity.

90
D. Janssens. 'In de greep van het theologisch-politiek probleem'. Leo Strauss en Spinoza

91
P. Steenbakkers. Spinoza-plaatsen. Over tekst en context van brief 76

92
D. Pätzold. Spinozas Politiktheorie und das Streben nach Selbsterhaltung

93
Th. van der Werf (red). Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza

94
Michael Della Rocca. Points of View and the Two-Fold Use of the Principle of Sufficient Reason in Spinoza

95
E.M. Curley. Bayle vs. Spinoza on Toleration

96
J. Knol. Waarom hield Spinoza zijn Korte Verhandeling voor gezien?

97
Antonio Negri. Spinoza: une hérésie de l'immanence et de la démocratie

98
Dirk Noordman. Spinoza as an economist

99
Moira Gatens. Benedict Spinoza and George Eliot: Daniel Deronda as Heretical Text

100
Leen Spruit en Piet Steenbakkers. Over het Vaticaanse handschrift van Spinoza's Ethica

101
Herman De Dijn. De affecten en het ethische leven. Spinoza's radicaal nieuwe visie op ethiek als een natuurlijk fenomeen.

102
Genevieve Lloyd. Spinoza and the Idea of the Secular

103
Miriam van Reijen. Spinoza's bijdrage aan een actueel debat: bestaat de vrije wil?

104
Chantal Jaquet. From Parallelism to Equality: The Nature of the Union of Mind and Body in Spinoza

105
Piet Steenbakkers. Over de dood van Spinoza, en Spinoza over de dood

106
Martin Saar. The Immanence of Power. From Spinoza to "Radical Democracy"

107
Herman De Dijn. Spinoza en Galilei: een confrontatie

108
Andrea Sangiacomo. Adam's Sin in Spinoza's Correspondence with Willem van Blijenbergh

109
Henri Krop. "Tussen Spinoza en Kant moet de strijd gestreden worden"

110
Jasper Schaaf. Realistische vrijheid en dynamische macht in het licht van het denken van Spinoza en Marx

111
Mogens Laerke. Leibniz and Spinoza

112
Paul Juffermans. Spinoza's dubbele deconstructie in het Theologisch-politiek Traktaat

113
Nanne Bloksma. Spinoza, a Miraculously Healthy Philosopher

114
Henri Krop. Door Spinoza gegrepen: Abraham Johannes Cuffelers pleidooi voor het vrije denken.

999
Fokke Akkerman. Taal en tekst van Spinoza

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.