Amsterdamse Spinoza Kring
E-mail: info@amsterdamsespinozakring.nl
De Amsterdamse Spinozakring biedt elk jaar introductiecursussen en studiegroepen over Spinoza’s filosofie aan.

Stichting Spinoza Den Haag
E-mail: info@spinozadenhaag.nl.
Het was de film ‘Spinoza – een vrije Denker’ die ons in 2019 bijeenbracht. Geïnspireerd door de filmdocumentaire met nabeschouwing van prof. dr. Wiep van Bunge en de Haagse filmproducent Robin Lutz, formeerden wij een team om Spinoza en zijn gedachtegoed blijvend onder de aandacht te brengen in Den Haag, de stad waar hij zeven jaar woonde en werkte en er ook stierf en begraven werd.

Spinozakring Soest
E-mail: info@spinozakringsoest.nl.
In Soest worden elk jaar lezingen en cursussen over Spinoza georganiseerd door de Spinozakring Soest.

Noordelijke Spinoza Kring
E-mail: noordelijkespinozakring@gmail.com)
Smilde, Drente. 

Wageningse Spinozakring (WASK): in oprichting.
E-mail: groenhk@icloud.com

Spinoza Kring Lier
E-mail: spinozakring.lier@hotmail.com
Een blog van de Spinoza Kring Lier (België) door Willy Schuermans.

Spinoza Kring Limburg
E-mail: spinozakringlimburg@gmail.com
De Spinozakring Limburg is eind 2011 opgericht, bestaat uit ongeveer 10 leden en komt één keer per maand in Maastricht bijeen (maandagavond 19.30-21.30 uur). Tijdens de bijeenkomsten worden de teksten van Spinoza besproken.

Stichting Domus Spinozana Foundation E-mail: Foundation@spinozahuis.nl Deze stichting koopt de Domus Spinozana in Den Haag en gaat deze beheren. Webpage under construction