Spinozakringen Nederland en België

Amsterdamse Spinoza Kring
E-mail: info@amsterdamsespinozakring.nl
De Amsterdamse Spinozakring biedt elk jaar introductiecursussen en studiegroepen over Spinoza’s filosofie aan.

Spinozakring Soest
E-mail: info@spinozakringsoest.nl.
In Soest worden elk jaar lezingen en cursussen over Spinoza georganiseerd door de Spinozakring Soest.

Rotterdams-Haagse Spinoza Kring
E-mail: spinozakringrotterdamdenhaag@gmail.com
In januari 2019 richtte een kleine groep van Spinozaliefhebbers Stichting Spinozakring Rotterdam-Den Haag op. Deze Spinozakring stelt zich ten doel om jaarlijks (introductie)cursussen, lezingen en andere activiteiten in Rotterdam en Den Haag te gaan organiseren.
Voorjaar 2019 vond voor het eerst een cursus over de Staatkundige Verhandeling van Spinoza plaats aan de Paviljoensgracht te Den Haag. Spinoza woonde hier van 1670-1677, het jaar dat hij overleed. Hij voltooide er zijn hoofdwerk de Ethica. Hij schreef in Den Haag ook aan de Staatkundige Verhandeling (onvoltooid). Komend voorjaar zal er een introductiecursus worden gegeven. Zie daarvan de agenda op deze website.

Noordelijke Spinoza Kring
E-mail: noordelijkespinozakring@gmail.com)
Smilde, Drente. 

Wageningse Spinozakring (WASK): in oprichting.
E-mail: groenhk@icloud.com

Spinoza Kring Lier
E-mail: spinozakring.lier@hotmail.com
Een blog van de Spinoza Kring Lier (België) door Willy Schuermans.

Spinoza Kring Limburg
E-mail: spinozakringlimburg@gmail.com
De Spinozakring Limburg is eind 2011 opgericht, bestaat uit ongeveer 10 leden en komt één keer per maand in Maastricht bijeen (maandagavond 19.30-21.30 uur). Tijdens de bijeenkomsten worden de teksten van Spinoza besproken.