Lezingencyclus Koerbagh in Culemborg

Parallel aan de tijdelijke expositie “Adriaan Koerbagh; Eerherstel voor een Dwarse Denker” in Rijnsburg, Amsterdam en Culemborg wordt een serie lezingen georganiseerd waarbij verschillende aspecten van leven en werken van Koerbagh worden belicht.

Inschrijving voor de lezingen in Culemborg kan via de website van het genootschap AWK Voet van Oudheusden. www.voetvanoudheusden.nl/koerbagh

05 sept 2020Sonja Lavaert
Doceert filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Auteur van o.a. Vrijheid, gelijkheid, veelheid Het moderne democratie-denken van Machiavelli tot Spinoza en zijn kring.
Nelleke Noordervliet
Schrijver van onder meer het boek “Vrij Man” waarin Koerbagh ook een rol speelt.
De lezing wordt gegeven ter gelegenheid van de opening van de Koerbagh expositie in Culemborg.
13 okt 2020Jonathan Iraël
Historicus; hoogleraar en schrijver van inmiddels klassieke studies over de tachtigjarig oorlog en over de radicale verlichting.
Cis van Heertum
Cis van Heertum, conservator bij Embassy of the Free Mind.
Via een lifeverbinding vanuit Amerika geeft Jonathan Israel een lezing over Koerbagh en de Radicale Verlichting. De lezing is in het Engels
Cis van Heertum gaat in haar voordracht in op “the making of” de twee spraakmakende boeken die Koerbagh geschreven heeft. Ook de presentatie van de avond wordt door haar verzorgt.
03 nov 2020Bart Leeuwenburg
Verbonden aan de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam; schrijver van het boek “Het noodlot van een ketter.
Hannah Laurens
Gastconservator van de Koerbagh expositie. Schrijver van het boek “De rede: bron van geluk voor iedereen. Inleiding tot de filosofie van Adriaan Koerbagh 1633-1669″.
Bart Leeuwenburg geeft antwoord op de vraag ‘Wie was Adriaan Koerbagh?’ en Hannah Laurens op de vraag ‘Wat was de filosofie van Koerbagh?’. Door middel van deze ‘dubbel-act’ krijgt u een compleet overzicht van Koerbaghs roerige leven en zijn rebels denken.

Inschrijving voor de lezingen in Amsterdam kan te zijner tijd via de website van de Embassy of the Free Mind. (www.embassyofthefreemind.com) en het Elisabeth Weeshuis Museum (www.weeshuismuseum.nl)