Domus Spinozana 1 maand open

Sinds 1 juli is het Spinoza huis aan de Paviljoensgracht 72-74 weer open voor het publiek, zij het voorlopig alleen op maandag van 14.00-16.00 uur.

Er kwamen ondanks de beperkte openingstijd in juli 35 bezoekers kijken, als volgt:

  • 10 koppels, vooral buitenlanders, waarvan een partner in filosofie is geïnteresseerd (57%)
  • 7 Nederlanders, vaak leden, om professioneel-zakelijke redenen (20%)
  • 3 personen uit Den Haag (2x) en elders in Nederland om de bibliotheek te raadplegen (9%)
  • 5 personen uit de buurt uit nieuwsgierigheid (14%).

Het is nu al duidelijk, dat koppels die op vakantie in Nederland zijn en waarvan een van beide partners in filosofie is geïnteresseerd een belangrijke doelgroep vormen en dat het beleid voor de Domus Spinozana ook een cultuurtoeristisch aspect zal moeten krijgen.

Tot de komende ledenvergadering in mei 2019 zal de vereniging zich evenwel bezig houden met het inventariseren en documenteren van de bibliotheek. Zij zoekt nog enkele vrijwilligers uit den Haag e.o. die zich hier een halve dag per week aan willen wijden. Info bij domus@spinozahuis.nl.