Oratie Henri Krop: Door Spinoza gegrepen

Door Spinoza gegrepen: Abraham Johannes Cuffelers pleidooi voor het vrije denken.
Mededelingen vanwege Het Spinozahuis 114.

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel Spinoza-studies vanwege de Vereniging Het Spinozahuis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 21 september 2018. 

De leden zullen Mededeling 114 in april 2019 per post ontvangen. Mededeling vanwege Het Spinozahuis  114 kan ook via de website besteld worden: Mededelingen