Nu ook Spinozakring in Oost Nederland (WASK)

Zes deelnemers van de presentatie “Spinoza, even moeilijk als zeldzaam?”, gegeven op 3 december j.l. in het kader van de VolksUniversiteit, willen doorgaan met de gezamenlijke bestudering van het gedachtegoed van Spinoza.

Daartoe willen zij een Wageningse Spinoza Kring (WASK) oprichten. In 2019 zal een oprichtingsbijeenkomst gehouden worden. Gedacht is aan de bespreking van het bekende boekje Je zult spinazie eten van Jan Knol voor diegenen die (nader) kennis willen maken met zijn filosofie en voor de al meer belezenen een voortzetting van het tractaat Over de verbetering van het verstand. Daarvan is namelijk in de presentatie voor de VolksUniversiteit Wageningen van 3 december de inleiding behandeld.

Leden van de vereniging Het Spinozahuis in de buurt van Wageningen worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Inlichtingen en aanmelding bij Hendrik K Groen (henk) email groenhk@icloud.com