Uitslag enquête bekend

Het bestuur heeft haar belofte waar gemaakt om bij de leden, die niet per email met de vereniging communiceren, te informeren wat hun wensen zijn. 302 leden werden eind augustus aangeschreven. 13% van hen reageerden.

Van deze 40 respondenten bleek 2/3 toch e-mail te hebben maar 1/3 had daadwerkelijk geen e-mail en zal ook niet per e-mail gaan communiceren, om uiteenlopende redenen.

De uitkomst is zeer helder en laat weinig twijfel: nodig zijn voor deze leden (1) een nieuwsbrief over wel en wee van vereniging en museum, in een zekere regelmaat en (2) eens per jaar een overzicht van de Mededelingen die nog te krijgen zijn. Per gewone post uiteraard. Daar gaat het bestuur snel voor zorgen.