Renovatie Spinozahuis Rijnsburg op schema

Het Spinozahuis-museum te Rijnsburg is in de loop der eeuwen meerdere malen ingrijpend gerestaureerd en heringericht. Zo is het pand in 1899 gerestaureerd en heringericht tot één woning met museum. De dichtgemetselde ingang aan de voorzijde wordt weer voorzien van een toegangskozijn en in de gevels worden verschillende dichtgezette vensters weer voorzien van, of verbouwd tot, kruiskozijnen met glas-in-lood beglazing en luiken.

In 1962 is het pand bouwvallig geworden en ernstig vervuild. Het wordt opnieuw gerestaureerd waarbij de kelder met bovenliggende bedstede wordt verwijderd. De haard in het voorhuis wordt verplaatst naar de bouwmuur in het midden van het pand. De schuur wordt geheel vernieuwd.

Omstreeks 1974 wordt op de verdieping een badkamer gerealiseerd, de kap voor een groot deel vernieuwd en in de slaapkamer aan de binnenzijde beschoten. Het pand heeft dan een centrale schoorsteen. De schoorsteen van de voorhaard is dan nog aanwezig, maar is niet meer het sierlijke exemplaar van 1899.

Tot 2001 bestond het museumgedeelte van uit twee kamers. De overige ruimtes werden bewoond door een huisbewaarder. Na een ingrijpende restauratie werd op dinsdagmiddag 27 maart 2012 het hele huis als modern museum ingericht en voor het publiek heropend. Er zijn toen enkele restauratieklussen blijven liggen, zoals het vernieuwen van een aantal luiken, herstel van kozijnen, conserveren van veel ijzerwerk, het vervangen van een aantal slechte gevelstenen en verbeteren van voegwerk onder het maaiveld.

De noodzakelijke na-restauratie werd enkele jaren terug gepland tegelijk met de reguliere onderhoudsbeurt. Met de Monumentenwacht is afgelopen jaar een inventarisatie gemaakt van wat er precies moest gebeuren.

Aannemersbedrijf den Dubbelden voert op dit moment dit werk uit en verwacht half november klaar te zijn. Wellicht moet alleen het buitenschilderwerk op het voorjaar wachten. Het museum blijft geopend voor het publiek: elke middag van 13.00-17.00 muv maandag. Om zo min mogelijk overlast te hebben vindt het overgrote deel van de werkzaamheden namelijk plaats op de maandagen en ochtenden in de week .

Deze werkzaamheden konden aan deze aannemer worden gegund, dankzij de genereuze steun van de Stichting TBI Fundatie, het Prins Bernard Cultuurfonds en de Gravin van Bylandstichting.