Plannen voor de Paviljoensgracht


Het zal nog een wel enige jaren duren voor de Domus Spinozana in de oude luister is hersteld en zal gaan fungeren als biografisch museum en internationaal Spinoza studiecentrum. Problemen zijn gebrek aan voldoende middelen bij de Vereniging om te kunnen groeien enerzijds en een onhandige bezitsstructuur anderzijds. Nu de Domus is opengesteld, ontstaat er onder de Hagenaars en bij de gemeente Den Haag steeds meer steun en een groeiend enthousiasme voor dit plan.

Voorlopig zal de Vereniging het echter  moeten doen met de voorkamer beneden. Daar is inmiddels het kantoor van de penningmeester gevestigd evenals de fondsenwerving. Er wordt daar deze winter verder door vrijwilligers aan twee zaken gewerkt:

  • Het voorbereiden van een kleine expositie Spinoza wetenschapper. De opening hiervan valt te verwachten in juni 2019 . De bedoeling is dat deze tentoonstelling later geheel of gedeeltelijk naar de slijpkamer van het museum in Rijnsburg verhuist.
  • Het zorgvuldig op alfabet zetten van de boeken over en  van Spinoza van na 1800. De afgelopen maanden zijn de doubletten eruit gehaald.  (Die heeft de Vereniging onlangs in bruikleen gegeven aan de Amsterdamse Spinozakring.)  De bedoeling is dat in de winter 2019/2020 de collectie wordt geïnventariseerd en beschreven. Dit gebeurt na de zomer, omdat er dat seizoen zo veel bezoekers blijken te komen, dat werken bijna onmogelijk is.