Zeldzaam boek weer in de boekerij, dankzij Manja Burgers van Antiquariaat Spinoza

VHS had vroeger een exemplaar in bezit, maar helaas is dit exemplaar
verdwenen, hoe en wanneer is onduidelijk. Het is dus verheugend nieuws
dat het gelukt is om onlangs een nieuw exemplaar van deze zeldzame
editie uit 1644 aan te schaffen.

Spinoza’s moedertaal was Portugees, maar het schijnt dat hij ook
vloeiend Spaans sprak en las. 20 van de 120 werken uit Spinoza’s
nalatenschap zijn Spaanstalig. De wetenschapper Yosef Hayim Yerushalmi
heeft onderzoek gedaan naar de Spaanse boeken in Spinoza’s bibliotheek
(gepubliceerd onder de titel: Spanien und das Spanische in Spinozas
Bibliothek, Anhang in: Spinoza und das Überleben des jüdischen Volkes,
München, 1999). Hij heeft onder meer onderzocht of we de invloed van de
Spaanstalige werken terug kunnen vinden in Spinoza’s geschriften. Het
meest uitgebreide voorbeeld dat Yerushalmi aandraagt, betreft een
passage uit het boek “Las Obras y Relaciones De Ant. Perez” (nr. 96 uit
de catalogus van Te Winkel: Las Obras de Perez, 1644). In het zevende
hoofdstuk van het Politiek Traktaat geeft Spinoza een zeer uitgebreid
voorbeeld van een monarchie die volgens Spinoza voldoet aan een aantal
kenmerken van een succesvolle monarchistische staatsvorm, nl. het
koninkrijk Aragon. Yerushalmi stelt vast dat Spinoza zijn kennis over
Aragon aan het boek van Antonio Perez te danken heeft (hoewel Spinoza
zijn bron niet noemt).

Titelbeschrijving: PEREZ, ANTONIO (1540-1611): Las Obras y Relaciones De
Ant. Perez Secretario De Estado, Qve Fve de Rey de España Don Phelippe
II. deste nombre.
Genevae, Por Ivan di Tornes, 1644.
8vo. 16 cm.  Bound in 2 volumes, in eighteenth-century mottled sheep
[XXXII], 1126 pp.