Overlijdensbericht mw. T.J.M. Schuyt

Ons bereikte het bericht van het overlijden  van mevrouw drs. Theresia J. M. Schuyt-van Etten, echtgenote van prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt, oud-voorzitter van onze vereniging.

Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte met dit gemis.