Subsidie Cultuurfonds Culemborg voor Koerbagh expositie

Het Cultuurfonds Culemborg heeft een subsidie van € 6.000 toegekend voor de Culemborgse editie van de Koerbagh expositie. Deze expositie, een co-productie van de VHS met de historische vereniging Voet van Oudheusden, wordt op 5 september geopend door Nelleke Noordervliet en duurt tot 5 december. Behalve aan Koerbagh zal bij deze expositie ook aandacht worden besteed aan Culemborg en de bijzondere positie van deze stad in de 17e eeuw. Ter gelegenheid van de expositie wordt een “Voetnoot” (een publicatie van de historische vereniging) uitgebracht over Koerbagh en over de rol en positie van de Vrijstad Culemborg bij de vervolging van Koerbagh.

Net als in Rijnsburg wordt parallel aan de expositie ook een lezingencyclus georganiseerd. Sprekers zijn Nelleke Noordervliet, Bart Leeuwenburgh, Sonja Lavaert, Hannah Laurens en Jonathan Israël.

In juli zal op de websites van de VHS en de Voet van Oudheusden meer informatie over de expositie en lezingen worden gegeven.