Domus in actie

1. Inmiddels is het programma klaar en getest waarmee de 2000 boeken van en over Spinoza in de Paviljoensgracht  kunnen worden ingevoerd, zodanig dat ze goed zijn gedocumenteerd. Tot nu toe was het namelijk onbekend welke boeken de vereniging in Den Haag bezat. Opzet is om met de documentatie van de boeken over Spinoza voor de zomer klaar te zijn. Nu zoeken we vrijwilligers, die 5 middagen willen mee-invoeren. We maken het vrij gezellig want we streven naar groepjes van 3 tot 4 per middag. Wilt u bijdragen aan het opzetten van deze Spinoza-bibliotheek of meer weten over de aanpak, mail dan domus@spinozahuis.nl.

2 Door Karianne Marx is een cursus Inleiding Spinoza ontwikkeld, waarvan jl. donderdag in de Paviljoensgracht 72-74 de tweede sessie werd gehouden.

Zoals de foto laat zien zijn de deelnemers heel tevreden

Deze cursus  is een geslaagd initiatief van de Spinozakring Rotterdam-Den Haag, die zich vorig jaar ook in de Domus vestigde. (Het zou mooi zijn als deze cursus in het Engels zou kunnen worden gegeven en zo zou bijdragen aan de ontwikkeling van de Domus Spinozana tot een internationaal Spinozacentrum).