Koerbagh tussen Kerk en Staat – lezing Erik Jorink

Voor een “uitverkochte” zaal in de Wilhelminaschool in Rijnsburg gaf Erik Jorink op 18 januari 2020 een lezing over het politieke en religieuze klimaat in de Republiek der Zeven Provinciën, de verhouding tussen kerkelijke en wereldlijke autoriteiten en de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten hun invloed aanwenden om hen onwelgevallige ontwikkelingen te stoppen. De in verhouding tot andere landen relatief grote mate van vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting in de Republiek, trok veel “verlichte” wetenschappers en filosofen aan uit heel Europa. Mede hierdoor ontstond een intellectueel klimaat met denkbeelden over religie, moraal en politiek waarop als Koerbagh en Spinoza verder bouwden. De vrijheid van meningsuiting had echter wel zijn grenzen. Grenzen die de uitkomst waren van een complex spel van onderlinge beïnvloeding van decentrale instituties als een Kerkeraad, een Stadsbestuur en de Staten. Het overschrijden van die grenzen is Koerbagh fataal geworden.