Leidse burgemeester Lenferink bezoekt Koerbagh expositie

Op 16 januari bezocht de Leidse Burgemeester Lenferink het Spinozahuis in Rijnsburg om een positieve daad te stellen tegenover de historische misstap van een 17e-eeuwse voorganger.

In het Spinozahuis is sinds 15 november een expositie over leven en werk van de voor velen onbekende 17de-eeuwse denker Adriaan Koerbagh. Anders dan Spinoza had Koerbagh een provocerende stijl om zijn ideeën over religie, staat en vrijheid van meningsuiting voor het voetlicht te brengen. Vanwege zijn opruiende geschriften waarin hij het opnam voor de gewone man tegen de kerkelijke en politieke autoriteiten belandde hij in 1668 in het Willige Rasphuis, waar hij een jaar later overleed

Bij de expositie valt te ontdekken dat de stad Leiden een zeer dubieuze rol heeft gespeeld bij zijn veroordeling. Koerbagh werd namelijk  in Leiden gearresteerd en door de autoriteiten daar aan Amsterdam uitgeleverd. Niet omdat Leiden zo doordrongen was van ’s mans schuld, maar vanwege de aantrekkelijke financiële deal die aan deze arrestatie en uitlevering was verbonden. Leiden bedong in ruil voor medewerking de helft van de opbrengst van een veroordeling en beboeting.

Omdat dit moeilijk te rijmen valt met, de wapenspreuk van Leiden, “dit omwille van de vrijheid” heeft burgemeester van Leiden, de heer Lenferink een positieve daad gesteld tegenover deze inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Leiden. Het laatste boek van Koerbagh, “Een ligt dat schijnt op duistere plaatsen”, bood daartoe de gelegenheid. De drukker staakte het drukken van dit boek namelijk halverwege uit angst voor moeilijkheden met het gezag. Om te onderstrepen dat voor het Leiden van vandaag “het vrije woord niet onderdrukt, maar gedrukt moet worden” is de burgemeester doorgegaan waar de drukker gestopt was. Hij heeft op een klein drukpersje in het museum de volgende pagina van het verguisde boek gedrukt.

Het Spinozahuis roept alle vrijheidslievende mensen op dit voorbeeld van burgemeester Lenferink te volgen. Tot 15 maart bestaat er de gelegenheid, een pagina van “Ligt” te drukken. Haec Libertatis Ergo. (Dit omwille van de vrijheid).