Vrijwilligers Spinoza museum Rijnsburg

Tot 2001 bestond het   museumgedeelte van het ‘Spinozahuis’  uit twee kamers. De overige ruimtes werden bewoond door een huisbewaarder. Na een ingrijpende restauratie werd in maart 2012 het hele huis, als modern museum ingericht, voor het publiek heropend. Bij deze heropening was een kleine groep vrijwilligers beschikbaar voor de invulling van gastheer/gastvrouwtaken. Door de toename van de (school/groep) rondleidingen en de winterexpositie zijn er inmiddels 30 vrijwilligers actief voor het Spinoza museum.

De eerste vrijwilligersvergadering van dit jaar viel samen met de nieuwjaarborrel en had een bijzonder tintje.

Één van de gastvrouwen van het eerste uur was Jacomien van der Veen. Er is echter een tijd van komen en gaan, zo ook voor Jacomien, met dank voor haar inzet!

Bouke Posthuma, bestuurslid  van de Vereniging Het Spinozahuis, richtte zich tot Bert Wolthaus met de vraag hoe  lang hij al vrijwilligerswerk voor het Spinozahuis deed.  Bert: “een jaar of 40 denk ik”. Bouke: “Bijna goed”. De secretaris van de Vereniging, Guido van Suchtelen heeft Bert, 47 jaar geleden, gevraagd of hij de tuin van het Spinozahuis wilde onderhouden.
De toenmalige bewoonster van het Spinozahuis was namelijk  niet meer in staat de tuin te onderhouden. Vervolgens loste Bert ook kleine mankementen op en werd hij bij het onderhoud en de restauraties van het pand betrokken. In 2001 overleed de laatste bewoonster. Het pand stond leeg en zijn vrijwilligerswerk werd uitgebreid met dagelijkse  ‘veiligheids controle’. Ook voor Bert is er echter ook een tijd van komen en gaan.

Het bestuur van de ‘Vereniging Het Spinozahuis’ is Bert hier zeer erkentelijk voor en heeft hem de Zilveren Spinoza penning toegekend.

Voor afbeeldingen en informatie over de penning:
https://data.collectienederland.nl/page/aggregation/amsterdam-museum/PB-767
https://bdespinoza.blogspot.com/2018/01/karel-dhuyvetters-ontraadselt-omschrift.html?m=1
https://www.academia.edu/35650170/En_facies_spinosa