Samenwerking met het Buitenmuseum

De Vereniging het Spinozahuis was eigenaar van de Paviljoensgracht 72-74, het pand waar Spinoza de laatste jaren van zijn leven woonde. In de jaren zeventig heeft zij het pand “om niet” overgedragen aan de Stichting Monumentenfonds Den Haag op vier voorwaarden:

  1. De stichting zal het pand restaureren
  2. De vereniging gaat het pand gebruiken als biografisch museum
  3. De vereniging gaat in het pand haar archief vestigen
  4. De vereniging kan het pand terugkopen

Om diverse redenen is aan de tweede voorwaarde nog niet voldaan en het streven van het bestuur van de de vereniging is inmiddels om deze wens uit de tijd dat Guido van Suchtelen nog secretaris was in vervulling te laten gaan. Zij rekent in deze echter op een stapsgewijze aanpak.

De eerstkomende stap is het toegankelijk maken van de tuin voor de in Spinoza geïnteresseerden. Dan wordt de achterkant van het gebouw zichtbaar en ook kan het beeld van Spinoza in de tuin worden bekeken. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met het Buitenmuseum, die op donderdagmiddagen een rondleiding gaat organiseren, waarin de tuin van Paviljoensgracht 72-74 wordt opgenomen.