Meer dan 800 leden

In februari 2019 sprong het aantal leden van onze vereniging voor het eerst weer over de 800. Dit was een logisch gevolg van de stijging, die begin 2018 in werd gezet, na de daling in de voorgaande jaren tot een dieptepunt van 720 leden.

Inmiddels melden zich spontaan gemiddeld 5-10 nieuwe leden per maand, terwijl er gemiddeld twee per maand blijken weg te vallen, met name door overlijden.

Het bestuur heeft goede hoop, dat door middel van de spontane aanwas en de traditionele  ledenwerfactie komende herfst, tegen het einde van  2019 een ledenaantal van 900 wordt bereikt. Een optimaal ledental! Dat aantal biedt namelijk een voldoende inkomstenbasis voor de huidige activiteiten, voor het erbij betrekken van de achterkamer van de Paviljoensgracht Den Haag terwille van het ontplooien van nieuwe  activiteiten in de richting van een biografisch museum daar en voor de voorbereiding van het 125 jarig jubileum van onze vereniging.