okt
14
vr
2022
VHS – lezingen Steven Nadler en Han van Ruler @ Academiegebouw
okt 14 @ 16:00 – 18:00

Vrijdag 14 oktober 16.00 uur –Twee feestelijke lezingen over Spinoza
Rijksmuseum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10 te Leiden.

De Vereniging in samenwerking met het departement wijsbegeerte van de Leidse universiteit voorafgaand aan het symposium op zaterdag 15 oktober, twee lezingen over Spinoza:

 • Steven Nadler (University of Wisconsin): Spinoza on Friendship
 • Han van Ruler (Erasmus Universiteit Rotterdam): Spinoza en de Leidse Universiteit

Deze middag wordt geopend door Douglas Berger, directeur departement filosofie van de Universiteit Leiden. De lezingen zijn gratis toegankelijk, maar graag vooraf opgave bij ledensecretaris Bart Jansen: ledensecretaris@spinozahuis.nl

okt
15
za
2022
VHS – Symposium Spinoza als denker over vrede en recht: de actualiteit van het Politiek Traktaat @ Open Hof Kerk
okt 15 @ 10:00 – 18:30

Symposium Spinoza als denker over vrede en recht: de actualiteit van het Politiek Traktaat
Open Hof Kerk, Rijnstraat 18, Katwijk a/d Rijn
(de kerk is bereikbaar in 16 minuten vanaf Leiden Centraal met bus 430, 431 of 90)

De Vereniging Het Spinozahuis viert dit jaar haar 125-jarig jubileum. Onze Vereniging is in 1897 opgericht voor de instandhouding van het Spinozahuis te Rijnsburg, dat sindsdien als museum is ingericht. De Vereniging stelt zich tevens ten doel de herinnering aan de grote Nederlandse denker Benedictus de Spinoza levend te houden en de waarde van zijn denken voor de samenleving van nu te tonen.

Het symposium van 15 oktober a.s. wordt gehouden in de Open Hof Kerk te Katwijk aan de Rijn op tien minuten loopafstand van het Spinozahuis te Rijnsburg. Het wil deactualiteit van Spinoza’s politieke denken laten zien, met speciale aandacht voor de thema’s vrede en recht. Daarbij zal met name Spinoza’s laatste geschrift, het Politiek Traktaat, alle aandacht krijgen. Zeven sprekers, allen behorend tot een nieuwe generatie Spinoza-deskundigen, zal dit thema vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Programma

Vanaf 10 uur: Inloop, koffie

 • Opening door Paul Juffermans (oud-voorzitter Vereniging het Spinozahuis) en Piet Steenbakkers (Universiteit Utrecht)
 • Rudmer Bijlsma (Universiteit van Leiden): Verbeelding, gemeenschap en vrijheid in Spinoza’s Tractatus Politicus
 • Hannah Laurens (Descartes Centre, Universiteit van Utrecht): Vrij van zonde: Spinoza’s ‘dubbele moraal’ in de Tractatus Politicus

Muzikaal intermezzo en lunch

Middagprogramma 13 uur

 • Jamie van der Klaauw (Erasmus Universiteit Rotterdam): Soevereiniteit en multitudo: Spinoza in de ruïnes van de representatie
 • Sonja Lavaert (Vrije Universiteit Brussel): De menigte / veelheid als bron en horizon van de politiek
 • Yoram Stein (Universiteit van Leiden / Montessori lyceum Amsterdam): Spinoza’s evenwichtskunst: Vrede en vrijheid in de Tractatus Politicus

Muzikaal intermezzo  en pauze

 • Pooyan Tamimi Arab (Universiteit Utrecht): Spinoza over sakoku
 • Jeroen Vervliet (Vredespaleis Den Haag): Spinoza en het internationaal recht
 • Discussie

17:15 Receptie

De kosten van deelname aan deze dag incl. lunch, koffie, thee en receptie bedragen € 55.
Voor studenten en kortingpashouders bedraagt de prijs € 30.
Opgave voor symposium bij ledensecretaris Bart Jansen: ledensecretaris@spinozahuis.nl.
Wilt u naast uw aanmelding tevens uw betaling in orde maken, door € 55 (resp € 30) over te maken op bankrekening nr NL11 INGB 0000530315 tnv Verenging het Spinozahuis, ovv “symposium”.