Spinozahuis Rijnsburg

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.00 - 17.00

Het museum is gevestigd aan de Spinozalaan 29 in Rijnsburg.

Het is bereikbaar met openbaar vervoer:
bus 37 vanaf NS station Leiden richting Katwijk, halte Spinozalaan.

De tegenwoordig wereldberoemde filosoof werd in 1632 in Amsterdam, in de wijk Vloedenburg (nu Waterlooplein-buurt), geboren. Het huis van zijn ouders is niet bewaard gebleven. Wel zijn er twee huizen bekend waarvan we weten dat Spinoza er enige jaren heeft gewoond, namelijk in Rijnsburg en in Den Haag. Spinoza vestigde zich in 1661 in Rijnsburg. Dit dorp was toendertijd bekend als een ontmoetingsplaats voor collegianten, een doperse sekte, waaronder Spinoza vrienden had. In de woning van de chirurgijn Herman Hooman had hij als kostganger een kleine kamer, waar hij lenzen voor optische instrumenten sleep en waar hij zijn overpeinzingen met de ganzenpen neerschreef. Een heelmeester uit de achttiende eeuw, Johannes Monnikhoff, heeft een aantekening nagelaten, waaruit blijkt dat het huisje waarin Spinoza van 1661 tot 1663 verbleef, een gevelsteen had met een vers van Dirck R. Camphuysen:

Ach! waren alle Menschen wijs,
En wilden daarbij wel! 

De Aard waar haar en Paradijs,
Nu isse meest een Hel.

Toen er in 1896 in Rijnsburg een oud daglonershuisje, met in de muur dit moeilijk leesbare versje, te koop kwam, herinnerde de Spinozakenner Willem Meijer zich het oude verhaal van Monnikhoff. Meijer kon zo het verwaarloosde pand identificeren als de woning van Spinoza. Er werd een vereniging opgericht die het na aankoop zou laten herstellen en er een bescheiden museum zou inrichten dat tot in lengte van dagen kon functioneren als een middelpunt voor de studie van leer en leven van de wijsgeer. De bibliotheek, die Spinoza volgens de in diezelfde tijd ontdekte boedelbeschrijving van een notaris bij zijn dood in 1677 bezat kon grotendeels worden gereconstrueerd. De perkamenten en leren banden vormen nu een boekenverzameling die uniek is in de wereld, geplaatst in een kamer met de sfeer van een schilderij van Vermeer of De Hoogh.
In deze en in de andere museumkamers treft men verder onder andere portretten aan, evenals facsimiles van brieven en documenten.

Tot voor kort bestond het museumgedeelte uit twee kamers. De overige ruimtes werden bewoond door een huisbewaarder. Vanaf dinsdagmiddag 27 maart 2012 is het hele huis als museum ingericht en toegankelijk voor het publiek.

museum
studeerkamer
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.