Programma Spinozazomerweek 2017 en Jaarvergadering 3 juni

--------------------------------------------------------------------------------------

Programma zomerweek 2017 over het Theologisch-politiek traktaat

Maandag 24 juli

11.30 uur                   Aankomst

11.00-11.30 uur         Welkom, opening en praktische zaken

11.30-12.30 uur         Henri Krop: Het Theologisch-politiek traktaat in de context van de Nederlandse Republiek

15.00-17.30 uur         Idem

20.00-21.30 uur         Tekstlezing 

Dinsdag 25 juli

09.30-12.30 uur         Paul Juffermans: Spinoza's Theologisch-politiek traktaat vergeleken met zijn filosofische tijdgenoten, Thomas Hobbes en John Locke

15.00-17.30 uur         Tekstlezing

20.00-21.30 uur         nog nader in te vullen

Woensdag 26 juli

9.30-12.30 uur           Yoram Stein: Spinoza's bijbel interpretatie in het licht van andere benaderingen van de bijbel in zijn tijd.                                                                                                                                              

Middag en avond vrij

Donderdag 27 juli    

9.30-12.30 uur           Miriam van Reijen: Macht en recht in het Theologisch-politiek traktaat

15.00-17.30 uur         Tekstlezing

20.00-21.30 uur          film

Vrijdag 28 juli          

9.30-12.30 uur           Kees Schuyt: Spinoza's Theologisch-politiek traktaat en de moderne rechtsstaat    


Praktische informatie

Logiesmogelijkheden:

1)                 Eenpersoons patiokamer, vol pension, cursus: 780 euro pp.

2)                 Tweepersoons patiokamer, vol pension, cursus: 740 euro pp.

3)                 Eenvoudige kamer, vol pension, cursus: 595 euro pp.

4)                 Arrangement zonder logies/ontbijt: 495 euro pp.

      Aangrenzende camping Reusterman, zelf tijdig reserveren. Tel. 0573-441385

Voor diegene voor wie de cursusprijs een probleem is, is korting mogelijk. Hiervoor kunt u een schriftelijk en gemotiveerd verzoek richten aan de secretaris van de Vereniging Het Spinozahuis, Paganinidreef 66, 2253 SK Voorschoten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldingsformulier portvrij zenden aan:

Vereniging Het Spinozahuis, Antwoordnummer 10217, 2250 WB Voorschoten

of aanmelden met vermelding van alle gegevens via info@spinozahuis.nl

 

Dhr./mevr.: …………………………………………………………………………………..

 

Adres: …………………………………………………………………………………………

 

Postcode: ……………  Woonplaats: ………………………………………………………..

 

E-mail: ………………………………………..

 

Datum: ………………..  Handtekening: …………………………

 

meldt zich aan voor de Spinoza zomerweek 2017           

 

Logieskeuze (omcirkelen)        1        2       3       4         

Aanmelden vóór 1 juli a.s.      Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

 

Aanmelding voor de Spinozazomerweek 2017 in Barchem kan via onderstaand formulier

 

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mail
Logieskeuze

verzenden

 

 

 

 

 

De jaarvergadering van de Vereniging Het Spinozahuis zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 3 juni, in Rijnsburg.
Op die dag zullen twee lezingen worden gegeven, te weten:

Nanne Bloksma: Spinoza, een wonderbaarlijk gezonde wijsgeer   

 

In deze voordracht doe ik verslag van de resultaten van mijn onderzoek naar de gezondheid en doodsoorzaak van Spinoza (Amsterdam 1632-Den Haag 1677). Net als in Londen werd ±70% van de sterfte in Amsterdam veroorzaakt door infectieziekten (peststerfte niet meegerekend). Als kind leed Spinoza niet alleen aan kinderziekten (sterfte ±20%), maar ook regelmatig aan anderdaagse koorts (niet-tropische malaria; sterfte ±11%). De acht pestjaren in Amsterdam heeft Spinoza vermoedelijk ontweken door met zijn familie de stad te ontvluchten. Voor levensverzekeringen gebruikte sterftetafels uit pestvrije periodes geven aan dat Spinoza hoogstens 46% kans had Amsterdam in 1661 levend te verlaten. Historische documenten waaruit blijkt dat Spinoza ooit aan een slopende longziekte (sterfte ±23%) heeft geleden, ontbreken. Toch kwam longtuberculose veel voor en kunnen malaria en het inademen van de rook van tabak, turf en hout en vooral glasstof - alle van toepassing op Spinoza -  ook dodelijke longziekten veroorzaken, naast dat ze de sterfte aan longtuberculose verhogen. In de weken voor zijn overlijden was Spinoza zeer sterk vermagerd, maar niet ernstig benauwd. Daarom was zijn naar verluidt onverwacht plotselinge dood waarschijnlijk het gevolg van die vermagering (cachexie) en/of een onbekende chronische (ontstekings)ziekte die deze vermagering veroorzaakte. Spinoza was 44 jaar toen hij stierf, een respectabele leeftijd, gegeven het feit dat hij in een gebied met veel malaria opgroeide, hetgeen destijds de gemiddelde  levensverwachting met ongeveer 20 jaar verlaagde, en het feit dat personen geboren tussen 1620 en 1639 de laagste gemiddelde levensverwachting vanaf het 20e levensjaar hadden in de Lage Landen in de periode van 1450 tot 1900, vooral vanwege de pest.

Wim Lemmens - Spinoza en Hume over bijgeloof en ware religie

De kritiek van het bijgeloof kadert bij zowel Spinoza als Hume in een psychologische verklaring van het ontstaan van de religie vanuit de passies. Tegelijk hebben beide filosofen hun kritiek verbonden met de vraag naar de aard en betekenis van de ‘ware religie’. In mijn lezing geef ik aan hoe Spinoza en Hume erg verwant zijn in hun kritiek op en verklaring van het bijgeloof, maar toch een andere visie hebben op de mogelijkheid en het wezen van de ‘ware religie’.

 

 
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.